Udruzenje poslodavaca u FBiH

Switch to desktop Register Login

Zakoni

• ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

"Službene novine Federacije BiH" br. 81/15

• ZAKON O RADU

"Službene novine Federacije BiH", br.26/16

• ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

"Službene novine Federacije BiH", br. 29/98, 49/00, 32/01, 73/05, 59/06 i 29/03

• ZAKON O DOPRINOSIMA

"Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06 i 14/08 i 91/15

• ZAKON O POREZU NA DOHODAK

"Službene novine Federacije BiH", broj 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13

• ZAKON O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI, OSPOSOBLJAVANJU I ZAPOŠLJAVANJU LICA SA INVALIDITETOM

"Službene novine Federacije BiH", broj 09/10

ZAKON O FISKALNIM SISTEMIMA

"Službene novine Federacije BiH", broj 81/09

- ZAKON O POREZU NA DOBIT

„Službene novine FBIH“, broj 15/16

- ZAKON O FINANSIJKOM POSLOVANJU FBiH

„Službene novine FBiH“, broj 48/16

- ZAKON O JEDINSTVENOM SISTEMU REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA

 „Službene novine Federacije BiH“, broj: 42/09, 109/12, 86/15 i 30/16

 

 


 

Copyright © 2012. Udruženje poslodavaca Federacije BiH. Sva prava pridržana. Zabranjeno prenošenje i kopiranje sadržaja bez pismene saglasnosti.

Top Desktop version