Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Dobavljači iz RS-a podržavaju zaključke Pregovaračkog tima dobavljača Konzuma BiH pri UPFBiH

 Dobavljači iz RS-a podržavaju zaključke Pregovaračkog tima dobavljača Konzuma BiH pri UPFBiH

U Privrednoj komori Republike Srpske 29. augusta 2017. godine održan je sastanak privrednih društava/dobavljača Konzuma d.o.o. Sarajevo iz Republike Srpske na temu obavještenja o ponovnom početku obavljanja registrovane djelatnosti društva Mercator BH d.o.o. Sarajevo. Privredna komora je s tim u vezi poslala dopis direktoru Konzuma BiH Tomislavu Bagiću u kojem se ističe da dobavljači iz RS-a podržavaju zaključke Pregovaračkog tima dobavljača Konzuma BiH pri UPFBiH.

Dopis prenosimo u cjelosti.

 

PRЕDМЕТ: Zаklјučci sа sаstаnkа dоbаvlјаčа Konzuma d.o.o. Sarajevo iz Republike Srpske

                       

Pоštоvаni gospodine Bagić 

U Privrednoj komori Republike Srpske, dana 29.08.2017. godine, održan je sastanak privrednih društava/dobavljača Konzuma d.o.o. Sarajevo iz Republike Srpske na temu obavještenja o ponovnom početku obavljanja registrovane djelatnosti društva Mercator BH d.o.o. Sarajevo, kao i s tim u vezi potpisivanja Aneksa Ugovora sa društvom Konzum d.o.o. Sarajevo, kojim bi Mercator BH d.o.o. Sarajevo pristupilo predmetnom ugovoru pod istim komercijalnim uslovima.

 

Na sastanku su doneseni  sljedeći Zaključci:

1. Dobavljači iz Republike Srpske podržavaju Zaključke koji su doneseni na sastanku Pregovaračkog tima dobavljača Konzuma pri Udruženju poslodavaca Federacije BiH koji je održan 23.08.2017. godine u Posušju

2. Dobavljači iz Republike Srpske pozvani su da ne pristupe pojedinačnom potpisivanju Aneksa Ugovora sa društvom Konzum d.o.o. Sarajevo dok im se ne predoči jasan plan poslovanja Konzum d.o.o. Sarajevo i Mercator BH d.o.o. Sarajevo, kao i plan izmirenja njihovih potraživanja

3. Dobavljači iz Republike Srpske traže hitan sastanak rukovodstvom Konzuma d.o.o. Sarajevo i Mercator Slovenija na kojem bi predstavili plan restrukturiranja Konzum d.o.o. Sarajevo i finansijski plan izmirenja obaveza prema dobavljačima u BiH

4. Dobavljači od rukovodstva Konzum d.o.o. Sarajevo traže da u roku od 7 dana dostave odgovor u vezi sa gore navedenim zaključcima i predlože termin sastanka

 

U očekivanju vašeg odgovora srdačno vas pozdravljamo.

 

S pоštоvаnjеm,

 

                                                                                                                      SEKRETAR UDRUŽENJA

                                                                                                                           Dragana Šobot