Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Projekat uspostave help deska za upravljanje zaštitom na radu

Projekat uspostave help deska za upravljanje zaštitom na radu

 

 

Udruženje poslodavaca u FBiH realizira Projekat uspostave help deska za upravljanje zaštitom na radu


Nakon usvajanja novog Zakona o zaštiti na radu u Federaciji Bosne i Hercegovine, kompanije se bore sa nizom novih odgovornosti i većim troškovima povezanim s implementacijom novih propisa. Osim složenosti nove regulative koju većina kompanija teško razumije i poštuje, novi zakon uvodi obavezu poslodavca da provodi procjenu rizika na radnom mjestu. Prema novom zakonu, procjenu rizika mogu provoditi samo ovlaštene organizacije koje je akreditiralo Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH.

Međutim, nedugo nakon početka primjene novog zakona, sve veći broj kompanija prijavljuje slučajeve zloupotrebe od strane navedenih ovlaštenih organizacija. S jedne strane, troškovi procjene rizika su vrlo visoki i postavljeni na netransparentan način, što značajno povećava troškove poslovanja koje manji poduzetnici ne mogu podnijeti. S druge strane, potražnju za takvim uslugama ne može zadovoljiti dostupna mreža akreditiranih pružatelja usluga, koja je vrlo ograničena i nerazvijena. Stoga se poduzeća izlažu riziku da budu kažnjena jer procjena rizika nije provedena u roku određenom zakonom, jednostavno zato što su takve usluge vrlo tražene i stoga nisu dostupne svim kompanijama.

Kako bi riješili ovu paradoksalnu situaciju, Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine uz podršku Međunarodne organizacije rada implementira Projekat uspostave help deska za upravljanje zaštitom na radu u procjeni glavnih potreba i izazova s kojima se poduzeća susreću u provedbi novog zakona. Nalazi procjene će UPFBiH koristiti za zagovaranje poboljšanja novog zakona kao i za definiranje glavnih područja obuke i savjetovanja za poduzeća u vezi s provedbom propisa o zaštiti na radu. Nadalje, bit će razvijen sveobuhvatni trening koji će biti integriran u help desk koji će kompanije koristiti za pristup obuci, kao i korisnim informacijama, alatima i smjernicama o tome kako bolje uskladiti poslovanje sa standardima zaštite na radu.

Projekat se provodi u sklopu Projekta "EU4 Business Recovery” koji finansiraju Europska unija i Savezna Republika Njemačka, a provode ga GIZ, ILO i UNDP.