Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

EISE Projekat

EISE Projekat
 
 
Osnovne informacije o projektu

Projekat „Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH – EISE projekat" će poboljšati strateški i pravni okvir preduzetništva u BiH. Projekat finansira Evropska unija, a provodi se od 01.01.2021. do 31.12.2023. godine na teritoriji BiH. Glavni aplikant je Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske, a koaplikant je Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine. Fokus je na tri područja za intervenciju: preduzetničko/poslodavačko obrazovanje i obuka, kao i uklanjanje postojećih administrativnih prepreka.

Dugogodišnji negativni demografski trendovi, vođeni lošim prirodnim priraštajem, starenjem stanovništva i kontinuiranim povećanjem migracije stanovništva u zemlje EU, prouzrokovali su dramatičan pad ponude radne snage. S obzirom na značajan pad industrijske proizvodnje i najavu problema održivosti u odnosu na globalna ekonomska kretanja, globalnu recesiju izazvanu COVID 19, ovi trendovi su ozbiljno iskušenje za buduće projekcije održivosti sistema socijalne zaštite i ekonomskog rasta, i ukazuju na potrebu da se zauzme strateški pristup održivosti čitavog sistema BiH. Problem migracije zaposlenih povezan je sa ekonomskim motivima, ali i sa političkom nestabilnošću u zemlji. Smanjivanjem opterećenja na ekonomiju (fiskalna i parafiskalna), poslodavci bi mogli da preusmjere ta sredstva na rast prihoda radnika. Međutim, opšti osjećaj sigurnosti i perspektiva društva takođe u značajnoj mjeri zavise od nivoa vladavine prava i političke stabilnosti, koja trenutno, s obzirom na odliv zaposlenih i preduzetnika, nije na nivou koji omogućava ekonomski rast i razvoj zajednice.

Rješavajući glavni problem poslodavaca, projektni pristup ima za cilj konsolidaciju unutrašnjih snaga i resursa kako bi se revitalizovali preduzetnički tokovi u lokalnoj ekonomiji. Iz tog razloga, projekat treba posmatrati kao reformistički, jer utiče na ključne elemente sistema. U skladu sa prethodnim, opšti cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva preduzetnika i poslodavaca da doprinesu socijalnom i ekonomskom razvoju u sektoru preduzetništva u BiH stvaranjem povoljnog okruženja kroz ekonomsku i socijalnu reformu.

Očekuje se umrežavanje i jačanje kapaciteta i kompetencija udruženja poslodavaca u cilju povećanja uticaja zagovaranja na unapređenje preduzetničkih politika, pravila i strategija.

Očekivana projektna dostignuća
 
 • Umreženi i ojačani kapaciteti 20 udruženja preduzetnikа i poslodavаcа da zagovaraju, analiziraju i kreiraju javne politike i vode socijalni dijalog sa donosiocima odluka u oblasti ekonomskog razvoja i preduzetništva u skladu sa EU integracijama i standardima kroz ekonomsku i socijalnu reformu;
 • Razvijen i unaprijeđen pravni, strateški i institucionalni okvir na polju smanjenja fiskalnih i parafiskalnih opterećenja,
 • Razvijen i unaprijeđen pravni i institucionalni okvir u oblasti indirektnih poreza na BiH nivou,
 • Poboljšano planiranje i politike upisa u obrazovanju u skladu sa potrebama poslodavaca,
 • Stavovi i svijest o ulozi i značaju ekonomskog razvoja i preduzetništva u procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.
Informacije o projektu EISE, ali i o drugim projektima koje finansira Evropska unija putem programa Civil Society Facility and Media Programme for Bosnia and Herzegovina mogu se pronaći na sajtu euresurs.ba
 
  

Održan prvi sastanak projektnog tima i poslodavaca u vezi izrade strategije o jačanju organizacione strukture UPFBiH

 

Dana 05. aprila 2021. godine održan je sastanak između projektnog tima Projekta „Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH – EISE projekat" i članova/kompanija Udruženja poslodavaca FBiH. Udruženje poslodavaca FBiH je partner Uniji udruženja poslodavaca RS na ovom projektu, a koji finansira Europska unija.
Na sastanku su predstavljene glavne aktivnosti i ciljevi Projekta, te je veći fokus stavljen na izradu „Strategije o jačanju organizacione strukture Udruženja poslodavaca FBiH". Ključni zaključci sa ovog sastanka se odnose na to da pomenuta Strategija treba definisati programske orijentacije i ciljeve Udruženja, kako bi ono imalo bolju vidljivost u svim dijelovima F BiH. S druge strane učesnici ovog sastanka su sugerisali da Strategija obavezno mora sadržavati vremenski postavljene ciljeve, uključujući kratkoročne i dugoročne ciljne performanse, te jasno definisati ciljane rezultate.
Također je zaključeno da je u samoj Strategiji potrebno deifinisati ciljevi koji će biti usmjereni ka  izgradnji kapaciteta kroz strateški pristup razvoja Udruženja i samom njenom upravljanju, poboljšanju usluga u cilju pružanja adekvatnih usluga postojećim i potencijalnim članovima, te samo jačanje uticaja poslodavačkih organizacija putem istraživanja zasnovanog na dokazima kroz efikasne vještine komunikacije.
Sastanku su prisustvovali predstavnici kompanija koji posluju u djelatnostima trgovine, građevinarstva, finansija, drvne industrije i IT sektora. 

 Održan drugi sastanak Udruženja poslodavaca FBiH u vezi Strategije o jačanju organizacione strukture UPFBiH

 

Udruženje poslodavaca FBiH održalo je tematsku sjednicu Upravnog odbora u vezi predstavljanja i provedbe Projekta „Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH – EISE projekat", koje provodi Unija udruženja poslodavac RS, a koju finansira Europska unija. 
Na sastanku 29.04.2021. godine su prisustvovali poslodavci iz različitih djelatnosti koji posluju na cijelom području Federacije BiH. Nakon predstavljana samog Projekta, učesnicima su predstavljene smjernice i aktivnosti koje se tiču strateškog planiranja i osnaživanja samog Udruženja poslodavaca FBiH, a koje će biti inkorporirane u samu Strategiju jačanja organizacione strukture UP FBiH. Na sastanku je prisustvovao i prof.dr. Vjekoslav Domljan koji će u saradnji sa projektnim timom UPFBiH pripremiti i samu Strategiju. Tokom sastanka učesnici su podržali ideju o izradi jednog ovakvog dokumenta, te istakli koje su to, po njihovom mišljenju, ključne stavke koje bi trebala sadržavati Strategija. Poslodavci su naveli slijedeće smjernice:
 • Potrebno je razviti alate koja će pomoći Udruženju u stvaranju strateških prioriteta za prikupljanje podataka, generisanje niza strateških opcija kako bi se dobio što kvalitetniji  dokument,
 • Plan  rada Udruženja treba biti zasnovan na jezgri Strategije kako bi se na što bolji i kvalitetniji način povezali organizacija i njeni članovi kako bi zajednički radili i ostvarivali ciljeve,
 • Pregled strateških opcija djelokruga Udruženja, odabir prioriteta, razvijanje ciljeva i radnih planova koje treba ispuniti,
 • Strategija mora biti jasna i mora sadržavati sve potrebne alate na koji način i kako privuči potencijalnu kompaniju da postane član Udruženja,
 • Potrebno je osigurati niz radnji koje objašnjavaju zašto i kako članstvo u Udruženju rješava probleme svoga članstva, poboljšava njihovu situaciju, donosi članu specifičnu koristi i govori potencijalnom članu zašto ne bi dobili isti ishod od drugih pružalaca usluga ili preduzeća reprezentatitvne grupe u odnosu na samo Udruženje. Ovakav starteški pristup mora biti koncinzan i razumljiv da potencijalni član ne mora tražiti dodatna objašnjenja.
Navedene smjernice će zasigurno biti uključene u Strategiju, te će prije samog finaliziranja ona biti poslata učesnicima sastanka na komentarisanje i sugerisanje.

Završena „Strategije o jačanju organizacione strukture Udruženja poslodavaca FBiH"

 
 
Djelovanje poslodavačkih organizacija usmjereno je prema svojim članovima i promoviše opšte interese poslovne zajednice, kroz zagovaranje i socijalni dijalog sa vladama i sindikatima. Kroz svoje usluge pomažu preduzećima da postanu produktivniji i smanje troškove. Jedna od ključnih funkcija jeste lobiranje za politike koje će omogućiti preduzećima da rade efikasno i konkurentno.
Kako bi osiguralo što bolju poziciju kod poslodavaca i cjelokupnog društva, Udruženje poslodavaca FBiH je pripremilo strateški dokument o jačanju organizacione strukture samog Udruženja.

Osnovne strateške smjernice odnose se na:
 • posebno zagovaranje poboljšanja regulatornog okruženja kroz pojednostavljivanje registracije preduzeća
 • razvoj uslužnih centara za pomoć u poslovanju članica
 • pružanje informacija i savjeta o nizu pitanja, uključujući zdravlje i sigurnost na radu
 • povezivanje neformalne ekonomije i malih preduzeća sa većim preduzećima uz poboljšanje uslova rada
 • pomaganje u razvoju programa lobija za sva preduzeća
 • širenje usluga za poboljšanje produktivnosti samog Udruženja i olakšavanje pristupa tržištima, finansijama, osiguranju, tehnologijama i javnoj vlasti
 • povećanje zastupljenosti što većeg broja preduzeća prilikom odlučivanja unutar Udruženja
 • učestvovanje u tripartitnim tijelima za promociju smanjenja siromaštva
 • društvena odgovornost kroz lanac opskrbe proizvodnjom
 • omasovljavanje članstva i drugo
Strategija će biti polazni dokument za izradu plana rada Udruženja poslodavaca u budućem periodu i smjernice za kreiranje programskih orijentacija i ciljeva Udruženja, kako bi se osigurala bolja vidljivost u svim dijelovima F BiH.
 
KROZ SERIJU TRENINGA O EKONOMSKIM ANALIZAMA DO EFIKASNIJEG SOCIJALNOG DIJALOGA SA DONOSIOCIMA ODLUKA
 

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine je u okviru projekta „Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH" finansiranog od strane Europske unije, krajem jula u Zenici i Sarajevu za poslodavce organiziralo treninge za na temu „Istraživanja i ekonomske analize u vezi stvaranja efikasnijeg socijalnog dijaloga sa donosiocima odluka u vezi sa ekonomskim razvojem i preduzetništvom”.
Treninge je održao univerzitetski profesor i istaknuti ekonomski stručnjak i analitičar prof. dr. Vjekoslav Domljan, a njihov cilj je bilo unapređenje znanja menadžera iz oblasti istraživanja i ekonomskih analiza potrebnih za zagovaranje i vođenje socijalnog dijaloga sa donosiocima odluka u vezi ekonomskog razvoja i poduzetništva.
Učesnicima su predstavljeni osnovni metodološki pristupi za izradu kvalitetnih analiza i korištenje dobijenih podataka u unapređenju socijalnog dijaloga s ciljem unapređenja preduzetništva i ekonomskog razvoja, nakon čega su predstavljeni rezultati analize urađene za potrebe Udruženja poslodavaca FBiH. Naglašena je nedopustivost postojanja minimalne plaće, jer prema posljednjim istraživanjima, minimalna satnica u FBiH iznosi 2,31 KM, na osnovu čega se dobije bruto minimalna plaća od 576 KM, pri čemu poslodavac plati 643 KM, a radnik dobije 397 KM.
Također, prema posljednjim pokazateljima, prosječna plaća u FBiH je 984 KM, a minimalna plaća čini 40 posto prosječne. Uz obračun toplog obroka, regresa i prevoza, onda je to već više od 60 posto prosječne plaće. Profesor Domljan je podsjetio i na privilegiran položaj javnog sektora, gdje čak ni minimalna plaća ne može biti niža od 70 posto prosječne plaće.
Kao preporuku za pregovore o minimalnoj plaći, profesor Domljan smatra da bi država trebala utvrditi jedan iznos minimalne plaće, nakon čega bi poslodavci i sindikati kroz pregovore utvrdili iznose plaća po kantonima i djelatnostima. Ukoliko dođe do spora, preporučeno je formiranje Suda časnih ljudi.
Tokom treninga prof. dr. Vjekoslav Domljan je učesnicima govorio i o kretnjama bruto društvenog proizvoda (BDP) i njegovog uticaja na ekonomski razvoj, indeksima potrošačkih cijena, indeksu rasta/pada izvoza i uvoza, te prednostima i manama jedinstvene stope PDV-a. Sva stečena znanja i vještine menadžeri će moći koristiti u svom poslovanju, te za buduće kampanje projekata usmjerene ka fiskalnoj politici (smanjenje fiskalnog opterećenja), parafiskalnoj politici (smanjenje parafiskalnih opterećenja) i indirektnom oporezivanju.
 
Za više informacija o projektu, molimo kontaktirajte:
Vesna Smajlović, Projekt koordinator Udruženje poslodavaca FBiH
Telefon: 033 552 460
Email: v.smajlovic@upfbih.ba
 
 

Otvoren tender: Kreiranje dokumenta iz oblasti parafiskalnih politika FBiH

 
 
U sklopu projekta EISE, Udruženje poslodavaca FBiH provodi tender za kreiranje dokumenta iz oblasti parafiskalnih politika.

Svrha ovog ugovora je kreiranje analize na entitetskom nivou Federacije BiH u vezi sa unaprijeđenjem okvirnih parafiskalnih politika. Predviđeno je da analizu naprave stručnjaci iz ovog područija. Analiza će se koristiti kao alat za zagovaranje u aktivnostima kampanja zagovaranja.

VRIJEDNOST NABAVKE
• 9.557,13 BAM
ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
• 28/12/2021.
 

 
 

Otvoren tender: Izrada strateškog okvira članstva Udruženja poslodavaca FBiH

 
 
U sklopu projekta EISE, Udruženje poslodavaca FBiH provodi tender izrade strategije članstva Udruženja poslodavaca FBiH.

Strategija treba definisati programske orijentacije i ciljeve Udruženje poslodavaca FBiH, kako bi ono imalo bolju vidljivost. Strategija obavezno mora sadržavati vremenski postavljene ciljeve, uključujući kratkoročne i dugoročne ciljne performanse, te jasno definisati ciljane rezultate.

U sklopu Strategije potrebno je deifinisati ciljevi koji će biti usmjereni ka izgradnji kapaciteta kroz strateški pristup razvoja Udruženja i samom njenom upravljanju, poboljšanju usluga u cilju pružanja adekvatnih usluga postojećim i potencijalnim članovima, te samo jačanje uticaja poslodavačkih organizacija putem istraživanja zasnovanog na dokazima kroz efikasne vještine komunikacije.

VRIJEDNOST NABAVKE
• 19.558,30 BAM
ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
• 28/12/2021.

Projekat EISE finansira Evropska unija.

PREUZMITE DOKUMENTACIJU: