Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

EISE Projekat

EISE Projekat
 
 
Osnovne informacije o projektu

Projekat „Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH – EISE projekat" će poboljšati strateški i pravni okvir preduzetništva u BiH. Projekat finansira Evropska unija, a provodi se od 01.01.2021. do 31.12.2023. godine na teritoriji BiH. Glavni aplikant je Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske, a koaplikant je Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine. Fokus je na tri područja za intervenciju: preduzetničko/poslodavačko obrazovanje i obuka, kao i uklanjanje postojećih administrativnih prepreka.

Dugogodišnji negativni demografski trendovi, vođeni lošim prirodnim priraštajem, starenjem stanovništva i kontinuiranim povećanjem migracije stanovništva u zemlje EU, prouzrokovali su dramatičan pad ponude radne snage. S obzirom na značajan pad industrijske proizvodnje i najavu problema održivosti u odnosu na globalna ekonomska kretanja, globalnu recesiju izazvanu COVID 19, ovi trendovi su ozbiljno iskušenje za buduće projekcije održivosti sistema socijalne zaštite i ekonomskog rasta, i ukazuju na potrebu da se zauzme strateški pristup održivosti čitavog sistema BiH. Problem migracije zaposlenih povezan je sa ekonomskim motivima, ali i sa političkom nestabilnošću u zemlji. Smanjivanjem opterećenja na ekonomiju (fiskalna i parafiskalna), poslodavci bi mogli da preusmjere ta sredstva na rast prihoda radnika. Međutim, opšti osjećaj sigurnosti i perspektiva društva takođe u značajnoj mjeri zavise od nivoa vladavine prava i političke stabilnosti, koja trenutno, s obzirom na odliv zaposlenih i preduzetnika, nije na nivou koji omogućava ekonomski rast i razvoj zajednice.

Rješavajući glavni problem poslodavaca, projektni pristup ima za cilj konsolidaciju unutrašnjih snaga i resursa kako bi se revitalizovali preduzetnički tokovi u lokalnoj ekonomiji. Iz tog razloga, projekat treba posmatrati kao reformistički, jer utiče na ključne elemente sistema. U skladu sa prethodnim, opšti cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva preduzetnika i poslodavaca da doprinesu socijalnom i ekonomskom razvoju u sektoru preduzetništva u BiH stvaranjem povoljnog okruženja kroz ekonomsku i socijalnu reformu.

Očekuje se umrežavanje i jačanje kapaciteta i kompetencija udruženja poslodavaca u cilju povećanja uticaja zagovaranja na unapređenje preduzetničkih politika, pravila i strategija.

Očekivana projektna dostignuća
 
 • Umreženi i ojačani kapaciteti 20 udruženja preduzetnikа i poslodavаcа da zagovaraju, analiziraju i kreiraju javne politike i vode socijalni dijalog sa donosiocima odluka u oblasti ekonomskog razvoja i preduzetništva u skladu sa EU integracijama i standardima kroz ekonomsku i socijalnu reformu;
 • Razvijen i unaprijeđen pravni, strateški i institucionalni okvir na polju smanjenja fiskalnih i parafiskalnih opterećenja,
 • Razvijen i unaprijeđen pravni i institucionalni okvir u oblasti indirektnih poreza na BiH nivou,
 • Poboljšano planiranje i politike upisa u obrazovanju u skladu sa potrebama poslodavaca,
 • Stavovi i svijest o ulozi i značaju ekonomskog razvoja i preduzetništva u procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.
Informacije o projektu EISE, ali i o drugim projektima koje finansira Evropska unija putem programa Civil Society Facility and Media Programme for Bosnia and Herzegovina mogu se pronaći na sajtu euresurs.ba
 
  

Održan prvi sastanak projektnog tima i poslodavaca u vezi izrade strategije o jačanju organizacione strukture UPFBiH

 

Dana 05. aprila 2021. godine održan je sastanak između projektnog tima Projekta „Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH – EISE projekat" i članova/kompanija Udruženja poslodavaca FBiH. Udruženje poslodavaca FBiH je partner Uniji udruženja poslodavaca RS na ovom projektu, a koji finansira Europska unija.
Na sastanku su predstavljene glavne aktivnosti i ciljevi Projekta, te je veći fokus stavljen na izradu „Strategije o jačanju organizacione strukture Udruženja poslodavaca FBiH". Ključni zaključci sa ovog sastanka se odnose na to da pomenuta Strategija treba definisati programske orijentacije i ciljeve Udruženja, kako bi ono imalo bolju vidljivost u svim dijelovima F BiH. S druge strane učesnici ovog sastanka su sugerisali da Strategija obavezno mora sadržavati vremenski postavljene ciljeve, uključujući kratkoročne i dugoročne ciljne performanse, te jasno definisati ciljane rezultate.
Također je zaključeno da je u samoj Strategiji potrebno deifinisati ciljevi koji će biti usmjereni ka  izgradnji kapaciteta kroz strateški pristup razvoja Udruženja i samom njenom upravljanju, poboljšanju usluga u cilju pružanja adekvatnih usluga postojećim i potencijalnim članovima, te samo jačanje uticaja poslodavačkih organizacija putem istraživanja zasnovanog na dokazima kroz efikasne vještine komunikacije.
Sastanku su prisustvovali predstavnici kompanija koji posluju u djelatnostima trgovine, građevinarstva, finansija, drvne industrije i IT sektora. 

 Održan drugi sastanak Udruženja poslodavaca FBiH u vezi Strategije o jačanju organizacione strukture UPFBiH

 

Udruženje poslodavaca FBiH održalo je tematsku sjednicu Upravnog odbora u vezi predstavljanja i provedbe Projekta „Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH – EISE projekat", koje provodi Unija udruženja poslodavac RS, a koju finansira Europska unija. 
Na sastanku 29.04.2021. godine su prisustvovali poslodavci iz različitih djelatnosti koji posluju na cijelom području Federacije BiH. Nakon predstavljana samog Projekta, učesnicima su predstavljene smjernice i aktivnosti koje se tiču strateškog planiranja i osnaživanja samog Udruženja poslodavaca FBiH, a koje će biti inkorporirane u samu Strategiju jačanja organizacione strukture UP FBiH. Na sastanku je prisustvovao i prof.dr. Vjekoslav Domljan koji će u saradnji sa projektnim timom UPFBiH pripremiti i samu Strategiju. Tokom sastanka učesnici su podržali ideju o izradi jednog ovakvog dokumenta, te istakli koje su to, po njihovom mišljenju, ključne stavke koje bi trebala sadržavati Strategija. Poslodavci su naveli slijedeće smjernice:
 • Potrebno je razviti alate koja će pomoći Udruženju u stvaranju strateških prioriteta za prikupljanje podataka, generisanje niza strateških opcija kako bi se dobio što kvalitetniji  dokument,
 • Plan  rada Udruženja treba biti zasnovan na jezgri Strategije kako bi se na što bolji i kvalitetniji način povezali organizacija i njeni članovi kako bi zajednički radili i ostvarivali ciljeve,
 • Pregled strateških opcija djelokruga Udruženja, odabir prioriteta, razvijanje ciljeva i radnih planova koje treba ispuniti,
 • Strategija mora biti jasna i mora sadržavati sve potrebne alate na koji način i kako privuči potencijalnu kompaniju da postane član Udruženja,
 • Potrebno je osigurati niz radnji koje objašnjavaju zašto i kako članstvo u Udruženju rješava probleme svoga članstva, poboljšava njihovu situaciju, donosi članu specifičnu koristi i govori potencijalnom članu zašto ne bi dobili isti ishod od drugih pružalaca usluga ili preduzeća reprezentatitvne grupe u odnosu na samo Udruženje. Ovakav starteški pristup mora biti koncinzan i razumljiv da potencijalni član ne mora tražiti dodatna objašnjenja.
Navedene smjernice će zasigurno biti uključene u Strategiju, te će prije samog finaliziranja ona biti poslata učesnicima sastanka na komentarisanje i sugerisanje.

Završena „Strategije o jačanju organizacione strukture Udruženja poslodavaca FBiH"

 
 
Djelovanje poslodavačkih organizacija usmjereno je prema svojim članovima i promoviše opšte interese poslovne zajednice, kroz zagovaranje i socijalni dijalog sa vladama i sindikatima. Kroz svoje usluge pomažu preduzećima da postanu produktivniji i smanje troškove. Jedna od ključnih funkcija jeste lobiranje za politike koje će omogućiti preduzećima da rade efikasno i konkurentno.
Kako bi osiguralo što bolju poziciju kod poslodavaca i cjelokupnog društva, Udruženje poslodavaca FBiH je pripremilo strateški dokument o jačanju organizacione strukture samog Udruženja.

Osnovne strateške smjernice odnose se na:
 • posebno zagovaranje poboljšanja regulatornog okruženja kroz pojednostavljivanje registracije preduzeća
 • razvoj uslužnih centara za pomoć u poslovanju članica
 • pružanje informacija i savjeta o nizu pitanja, uključujući zdravlje i sigurnost na radu
 • povezivanje neformalne ekonomije i malih preduzeća sa većim preduzećima uz poboljšanje uslova rada
 • pomaganje u razvoju programa lobija za sva preduzeća
 • širenje usluga za poboljšanje produktivnosti samog Udruženja i olakšavanje pristupa tržištima, finansijama, osiguranju, tehnologijama i javnoj vlasti
 • povećanje zastupljenosti što većeg broja preduzeća prilikom odlučivanja unutar Udruženja
 • učestvovanje u tripartitnim tijelima za promociju smanjenja siromaštva
 • društvena odgovornost kroz lanac opskrbe proizvodnjom
 • omasovljavanje članstva i drugo
Strategija će biti polazni dokument za izradu plana rada Udruženja poslodavaca u budućem periodu i smjernice za kreiranje programskih orijentacija i ciljeva Udruženja, kako bi se osigurala bolja vidljivost u svim dijelovima F BiH.
 
KROZ SERIJU TRENINGA O EKONOMSKIM ANALIZAMA DO EFIKASNIJEG SOCIJALNOG DIJALOGA SA DONOSIOCIMA ODLUKA
 

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine je u okviru projekta „Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH" finansiranog od strane Europske unije, krajem jula u Zenici i Sarajevu za poslodavce organiziralo treninge za na temu „Istraživanja i ekonomske analize u vezi stvaranja efikasnijeg socijalnog dijaloga sa donosiocima odluka u vezi sa ekonomskim razvojem i preduzetništvom”.
Treninge je održao univerzitetski profesor i istaknuti ekonomski stručnjak i analitičar prof. dr. Vjekoslav Domljan, a njihov cilj je bilo unapređenje znanja menadžera iz oblasti istraživanja i ekonomskih analiza potrebnih za zagovaranje i vođenje socijalnog dijaloga sa donosiocima odluka u vezi ekonomskog razvoja i poduzetništva.
Učesnicima su predstavljeni osnovni metodološki pristupi za izradu kvalitetnih analiza i korištenje dobijenih podataka u unapređenju socijalnog dijaloga s ciljem unapređenja preduzetništva i ekonomskog razvoja, nakon čega su predstavljeni rezultati analize urađene za potrebe Udruženja poslodavaca FBiH. Naglašena je nedopustivost postojanja minimalne plaće, jer prema posljednjim istraživanjima, minimalna satnica u FBiH iznosi 2,31 KM, na osnovu čega se dobije bruto minimalna plaća od 576 KM, pri čemu poslodavac plati 643 KM, a radnik dobije 397 KM.
Također, prema posljednjim pokazateljima, prosječna plaća u FBiH je 984 KM, a minimalna plaća čini 40 posto prosječne. Uz obračun toplog obroka, regresa i prevoza, onda je to već više od 60 posto prosječne plaće. Profesor Domljan je podsjetio i na privilegiran položaj javnog sektora, gdje čak ni minimalna plaća ne može biti niža od 70 posto prosječne plaće.
Kao preporuku za pregovore o minimalnoj plaći, profesor Domljan smatra da bi država trebala utvrditi jedan iznos minimalne plaće, nakon čega bi poslodavci i sindikati kroz pregovore utvrdili iznose plaća po kantonima i djelatnostima. Ukoliko dođe do spora, preporučeno je formiranje Suda časnih ljudi.
Tokom treninga prof. dr. Vjekoslav Domljan je učesnicima govorio i o kretnjama bruto društvenog proizvoda (BDP) i njegovog uticaja na ekonomski razvoj, indeksima potrošačkih cijena, indeksu rasta/pada izvoza i uvoza, te prednostima i manama jedinstvene stope PDV-a. Sva stečena znanja i vještine menadžeri će moći koristiti u svom poslovanju, te za buduće kampanje projekata usmjerene ka fiskalnoj politici (smanjenje fiskalnog opterećenja), parafiskalnoj politici (smanjenje parafiskalnih opterećenja) i indirektnom oporezivanju.
 
Za više informacija o projektu, molimo kontaktirajte:
Vesna Smajlović, Projekt koordinator Udruženje poslodavaca FBiH
Telefon: 033 552 460
Email: v.smajlovic@upfbih.ba
 
 

Otvoren tender: Kreiranje dokumenta iz oblasti parafiskalnih politika FBiH

 
 
U sklopu projekta EISE, Udruženje poslodavaca FBiH provodi tender za kreiranje dokumenta iz oblasti parafiskalnih politika.

Svrha ovog ugovora je kreiranje analize na entitetskom nivou Federacije BiH u vezi sa unaprijeđenjem okvirnih parafiskalnih politika. Predviđeno je da analizu naprave stručnjaci iz ovog područija. Analiza će se koristiti kao alat za zagovaranje u aktivnostima kampanja zagovaranja.

VRIJEDNOST NABAVKE
• 9.557,13 BAM
ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
• 28/12/2021.
 

 
 

Otvoren tender: Izrada strateškog okvira članstva Udruženja poslodavaca FBiH

 
 
U sklopu projekta EISE, Udruženje poslodavaca FBiH provodi tender izrade strategije članstva Udruženja poslodavaca FBiH.

Strategija treba definisati programske orijentacije i ciljeve Udruženje poslodavaca FBiH, kako bi ono imalo bolju vidljivost. Strategija obavezno mora sadržavati vremenski postavljene ciljeve, uključujući kratkoročne i dugoročne ciljne performanse, te jasno definisati ciljane rezultate.

U sklopu Strategije potrebno je deifinisati ciljevi koji će biti usmjereni ka izgradnji kapaciteta kroz strateški pristup razvoja Udruženja i samom njenom upravljanju, poboljšanju usluga u cilju pružanja adekvatnih usluga postojećim i potencijalnim članovima, te samo jačanje uticaja poslodavačkih organizacija putem istraživanja zasnovanog na dokazima kroz efikasne vještine komunikacije.

VRIJEDNOST NABAVKE
• 19.558,30 BAM
ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
• 28/12/2021.

Projekat EISE finansira Evropska unija.

PREUZMITE DOKUMENTACIJU:
 

 Održana tematska sjednica o izmjenama Zakona o porezu na dodatnu vrijednost

 

 Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine je u okviru projekta „Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH - EISE projekat", koje provodi Unija poslodavac RS, finansiranog od strane Europske unije organizovalo tematsku sjednicu Udruženja poslodavaca FBiH o izmjenama Zakona o porezu na dodatnu vrijednost.

Tematska sjednica održana je 26. oktobra 2022. godine, a prisustvovali su joj poslodavci iz različitih oblasti koji posluju na cijelom području Federacije BiH.

Predsjednik Upravnog odbora UPFBiH Adnan Smailbegović istakao je da je Udruženje pripremilo inicijativu za izmjenu ovog zakona, a koji predviđa pomjeranje roka plaćanja PDV-a na zadnji dan u mjesecu za prethodni mjesec, plaćanje PDV-a po naplati fakture za obrtnike i mala poduzeća, ukidanje prava na odbitni PDV za fakturu koja nije plaćena, povećanje praga za ulazak u PDV sistem.

Generalni stav Udruženja poslodavaca FBiH jeste da bi se trebalo omogućiti plaćanje PDV-a po naplati računa, odnosno nakon naplaćenog posla, međutim, svjesni smo činjenice da bi to moglo uticati na stabilnost budžeta, te je prijedlog UPFBiH da obrtnici i mala preduzeća plaćaju porez po naplati i takvo rješenje je u skladu sa rješenjima zemalja regiona, zemalja EU, ali i sa europskim direktivama, jer bi se obrtnicima i malim poduzetnicima olakšalo poslovanje i omogućila bolja likvidnost, a time i redovno plaćanje radnika, podmirivanje obaveza prema dobaljačima i plaćanje PDV-a iz vlastitih sredstava, umjesto kreditima. Obračun PDV-a po naplaćenim računima pomaže malim poduzetnicima koji imaju poteškoće s neredovitim, odgođenim ili neizvršenim plaćanjima.

Ovom izmjenom bi se potaknuo razvoj malog i srednjeg poduzetništva, što bi konačno uticalo i na razvoj ekonomije i bolje investicijske klime.

Također, inicijativa Udruženja je pomjeranje roka plaćanja PDV-a sa desetog na zadnji dan u mjesecu.

Poslodavci su pohvalili inicijativu Udruženja čijim izmjenama Zakona izvršit će se usklađivanje sa Direktivama Europske unije, te će se izvršiti harmonizacija propisa sa propisima država u okruženju. Cilj predloženih izmjena je povećanje fiskalne discipline i poboljšanje poslovnog ambijenta.
 
 

Poslodavci od vlasti očekuju hitno rasterećenje cijene rada

 
 
 
Što hitnije rješavanje problema nedostatka radne snage kroz liberaliziranje tržišta rada u FBiH, rasterećenje cijene rada smanjenjem previsokih poreza i doprinosa na plaće, ukidanje ili smanjenje neopravdano visokih parafiskalnih nameta u cilju kreiranja povoljnijeg poslovnog ambijenta, osnovni su zahtjevi poslodavaca izneseni na okruglom stolu kojeg je Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosni i Hercegovini organiziralo u Tuzli 07. decembra 2022. godine.

Na okruglom stolu su predsjednik UPFBiH Adnan Smailbegović i predsjednik Grupacije poslodavaca Tuzlanskog kantona pri UPFBiH Adem Hanić prezentirati prioritetne aktivnosti iz dokumenta „Šta poslodavci očekuju od vlasti?".  

„Ovaj okrugli sto je jedna od ranije planiranih aktivnosti UPFBiH sa ciljem razmjene mišljenja i iskustava o stanju privrede u FBiH. Dva mjeseca prije izbora UPFBiH je kreiralo i svim političkim strankama dostavilo dokument ''''''''''''''''Šta poslodavci očekuju od vlasti?'''''''''''''''' u okviru kojega je kreirano oko 40 izmjena i dopuna zakona i drugih dokumenata sa konkretnim prijedlozima koji imaju za cilj unapređenje poslovnog ambijenta u BiH. Okruglom stolu u Tuzli prisustvovao je veliki broj poslodavaca, ali i predstavnika političkih stranaka koje će formirati vlast u TK, koji su pokazali veliki interes za ovu problematiku", naglasio je direktor UPFBiH Mario Nenadić.

Govorilo se o prevelikim opterećenjima cijene rada u FBiH, koji su najveći u Europi te su od predstavnika vlasti na nivou FBiH očekuje da hitno donesu zakonska rješenja kojima će doprinosi na plaće biti smanjeni na maksimalno 30 posto.

„Još jednom smo naglasili da paušalne ocjene o najnižoj cijeni rada nisu dobar put za povećanje plaća. UPFBiH se zalaže sa povećanje ne samo minimalne, nego i svih plaća, ali teret povećanja plaća ne mogu snositi samo poslodavci, svoj dio tereta mora preuzeti i država smanjenjem neopravdano visokih poreza i doprinosa na plaće", jedan je od zaključaka okruglog stola u Tuzli.

Kao jedan od ključnih problema na okruglom stolu je istaknut nedostatak radne snage, a poslodavci su predstavili svoje prijedloge za liberalizaciju tržišta rada kroz uvoz neophodne radne snage. Također je istaknuto da i dalje postoji problem neusklađenosti obrazovnog sistema sa tržištem rada te je zaključeno da je nužno što prije donijeti zakon o dualnom obrazovanju, koji će značajno pomoći u rješavanju pitanja nedostatka radne snage.

Poslodavci traže hitno formiranje vlasti na nivou BiH kako bi se što prije otklonile nedorečenosti u zakonima koji su doneseni na nivou države, u oblasti indirektnih poreza, carinske politike, javnih nabavki, zapošljavanja stranaca itd.

Od vlasti na svim nivoima se traži unapređenje socijalnog dijaloga te se očekuje da niti jedna odluka koja se direktno ili indirektno odnosi na privredu ne bude donesena bez prethodne konsultacije sa socijalnim partnerima, poslodavcima i sindikatom.

Jedan od ciljeva okruglog stola je iznalaska rješenja za smanjenje opterećenja privrede. Okrugli sto je organiziran u sklopu projekta "Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH – EISE projekat" koji provodi UPFBiH i Unija poslodavaca RS, a koji finansira Europska unija.
 
 

Nove vlasti u BiH hitno moraju rješavati nagomilane probleme u privredi i zaustaviti odliv radne snage

 
 


Poslodavci traže da prioritetne aktivnosti vlasti nakon uspostavljanja skupština i vlada na svim nivoima u Bosni i Hercegovini budu tematske sjednice posvećene položaju privrede u BiH i zaustavljanju odliva radne snage. Ovo su ključna pitanja za život i samoodrživo funkcioniranje BiH i poslodavci insistiraju na njihovom hitnom rješavanju, istaknuto je na okruglom stolu u Travniku na kojemu je Udruženje poslodavaca u Federaciji BiH predstavilo dokument "Šta poslodavci očekuju od vlasti".

Okruglom stolu je prisustvovao veliki broj privrednika i predstavnika političkih stranaka koje formiraju vlast na području Srednjobosanskog kantona.

Predsjednik UPFBiH Adnan Smailbegović predstavio je ključne probleme sa kojima se danas susreću privredna društva u poslovanju te predstavio dokument "Šta poslodavci očekuju od vlasti", koji predstavlja zbir aktuelnih stručnih preporuka i prijedloga propisa koje je neophodno odmah donijeti, kako bi se ublažio veliki pritisak na poslovanje u FBiH, čije usvajanje će omogućiti unapređenje položaja radnika i standarda svih građana u BiH.

"Uz male, ali brze intervencije vlasti, za kratko vrijeme može se popraviti ukupan poslovni ambijent u BiH. Problemi se gomilaju, a sporo rješavaju. Cijena rada raste umjesto da se smanjuje", naglasio je Smailbegović.

Predsjednik Grupacije poslodavaca iz SBK pri UPFBiH Kemal Čolak naglasio je da se očekuju konkretne zakonodavne i druge aktivnosti vlasti na rasterećenju cijene rada.

"Postavljam pitanje svima nama koji smo u lancu poslovanja: Gdje su zarađeni novci? Ako nisu kod radnika, a nisu, nisu kod poslodavaca, jer znamo da se posluje pod izuzetno složenim uslovima, gdje su onda? Odgovor se sam nameće! Stoga je potrebno aktivirati sve stručne resurse, uporediti podatke iz svih izvora, napraviti brze i sveobuhvatne analize i hitno donijeti propise sa ciljem rasterećenja poslovanja i poboljšanja ambijenta u kojem se danas radi i funkcionira", naglasio je Čolak.

Poslodavci su istaknuli rastući problem nedostatka radne snage koji poprima zabrinjavajuće razmjere i naglasili da je to hitno potrebno zaustaviti. Konkretne mjere koje bi mogle pomoći rješavanju ovog problema predložene su reforma obrazovanja i njegovo prilagođavanje tržištu rada, prioritetno uvođenje dualnog obrazovanja, podrška projektima prekvalifikacije i dokvalifikacije, liberalizacija uvoza radne snage i kao ključno smanjenje opterećenja cijene rada.  

Također je istaknuta potreba smanjenja obaveza privrednih društava po osnovu zdravstvenog i socijalnog osiguranja, odvajanja ovih fondova od evidencija nezaposlenih osoba i aktivnih tražitelja posla.

Još jednom je istaknuta potreba hitnog smanjenja doprinosa, poreza, parafiskalnih nameta i drugih obaveza na teret poslovanja privrednih društava, što predstavlja značajan prostor za podizanje plaća i drugih primanja radnika.

Naglašena je potreba jačanja socijalnog dijaloga, a kod vlasti na svim nivoima se insistira da ne mogu donijeti niti jednu odluku koja se direktno ili indirektno tiče privrede, bez prethodnih konsultacija sa socijalnim partnerima, sindikatom i poslodavcima.

UPFBiH nastavlja se realizacijom najavljenih aktivnosti konsultacija sa političkim strankama i međunarodnim organizacijama u BiH sa ciljem hitnog usvajanja zakonskih rješenja koja će doprinijeti poboljšanju poslovnog ambijenta i rasterećenju cijene rada.

Jedan od ciljeva okruglog stola je iznalaženje rješenja za smanjenje opterećenja privrede. Okrugli sto je organiziran u sklopu projekta "Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH – EISE projekat” koji provodi UPFBiH i Unija poslodavaca RS, a koji finansira Europska unija.