Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sastav delegacije poslodavaca u ESV-u


Adnan Smailbegović, predsjedavajući delegacije poslodavaca u ESV-u,
predsjednik Udruženja poslodavaca u FBiH
 
 
Mladen Pandurević, direktor UPFBiH
Edin Ibrahimpašić, Bihaćka pivovara, Bihać
Senad Džambić, Bingo d.o.o., Tuzla
Josip Kraljević, Feal d.o.o., Široki Brijeg
Zoran Gazibarić, Nobil d.o.o., Nova Bila

 
Predsjednik ESV-a:
Edhem Biber
 
 
SASTAV DELEGACIJE VLADE FBiH U ESV-u:

Fadil Novalić, premijer
Vesko Drljača
Jelka Milićević
Nermin Džindić
Amir Zukić
Denis Lasić
Šemsudin Dedić

SASTAV DELEGACIJE SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA BiH U ESV-u:
 
Mevludin Bektić        
Samir Kurtović                    
Bajro Melez                    
Sinana Husić                    
Zijad Latifović
Lejla Čatić
Mirza Hadžiabdić
Dubravko Pervan