Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sastav delegacije poslodavaca u ESV


Adnan Smailbegović, predsjedavajući Delegacije ESV,
predsjednik Udruženja poslodavaca u FBiH
 
 
Mladen Pandurević, direktor UPFBiH
Edin Ibrahimpašić, Bihaćka pivovara, Bihać
Senad Džambić, Bingo d.o.o., Tuzla
Josip Kraljević, Feal d.o.o., Široki Brijeg
Zoran Gazibarić, Nobil d.o.o., Nova Bila
Ivan Luburić, Croatia osiguranje, Mostar
 

SASTAV DELEGACIJE VLADE FBiH U ESV-u:

Fadil Novalić, premijer
Vesko Drljača
Jelka Milićević
Nermin Džindić
Amir Zukić
Denis Lasić
Šemsudin Dedić

SASTAV DELEGACIJE SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA BiH U ESV-u:

Ismet Bajramović
Salih Kruščica
Kata Iveljić
Pero Obad
Sinan Husić
Fikret Alić
Selvedin Šatorović