Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

KontaktiDirektor

Tel: +387 (33) 552 460
Fax: +387 (33) 552 461
Mail: m.pandurevic@upfbih.ba

Finansije

Tel: +387 (33) 552 460
Fax: +387 (33) 552 461
Mail: v.smajlovic@upfbih.ba

Odnosi s javnošću

Tel: +387 (33) 264 830
Fax: +387 (33) 552 461
Mail: v.zivkovic@upfbih.ba

Sekretar

Tel: +387 (33) 552 460
Fax: +387 (33) 552 461
Mail: m.kurspahic@upfbih.ba

Pomoćnik direktora za finansije

Tel: +387 (33) 552 460
Fax: +387 (33) 552 461
Mail: z.dedic@upfbih.ba

Kontakt forma