Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Odluka o visini članarine

Dokument možete preuzeti ispod.

Odluka o visini clanarine 2013.pdf