Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

7. naučno-stručna konferencija INN&TECH i Drugi sajam inovacija i inovativnosti INN&TECH


  Utorak, Januar 23. 2024

  09:30 h


Centar za razvoj i promociju inovatorstva, tehnike i informacionih tehnologija-CRPIT Sarajevo, organizira 7. naučno-stručnu konferenciju „INN&TECH" – konferencija o značaju razvoja tehnike, tehnologije, inovatorstva, inovativnosti i informacionih tehnologija.

Konferencija će biti održana u Sarajevu, Hotel Hills Ilidža, 23. januara 2024. godine sa početkom u 9:30 sati.

Održavanje konferencije ima za cilj promociju značaja tehničkih i informatičkih nauka za opći društveni interes, zatim, značaj obrazovanja mladih za ove oblasti, te neophodnosti sinergijskog djelovanja obrazovnog, naučnog i privrednog sektora.

Teme konferencije:
- Pedagoški aspekti primjene vještačke inteligencije
- Obrazujemo li mlade za ono što ih čeka?
- Kompatibilnost ishoda učenja i tržišta rada
- Uspješni mladi koji su ostali u Bosni i Hercegovini... Šta možemo učiniti?

Organiziranjem Drugog sajma inovacija i inovativnosti INN&TECH cilj je promovisati bosanskohercegovačke inovacije i inovatore, podržati ih u njihovom nastojanju da svojim inovacijama pomognu unapređenju privrede Bosne i Hercegovine. Jedan od bitnih ciljeva održavanja sajma je pružiti mladima, studentima i učenicima da prezentiraju svoje inovacije, inovativna i tehnička rješenja, te da šire svoje spoznaje i
međusobno razmjenjuju iskustva. Na sajmu će svoje projekte izložiti više od 70 timova, sa više od 200 autora.

Više o događajima potražite na https://inn-tech.ba/konferencija-2024/

Arhiva