Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Anketa o radnoj snazi

Anketa o radnoj snazi
 
U prvom kvartalu 2023. godine u FBiH bilo je 1.845 hiljada radno sposobnog stanovništva od kojih je 877 hiljada ekonomski aktivno ili 47,5%, a 969 hiljada osoba izvan radne snage ili 52,5%. Od ukupnog radno sposobnog stanovništva 744 hiljade je bilo zaposleno ili 40,3%, a 133 hiljade nezaposleno ili 7,2%.

Broj zaposlenih u odnosu na četvrti kvartal 2022. godine je povećan za 1,1%, a broj nezaposlenih je smanjen za 8,8%. U odnosu na prvi kvartal 2022. godine broj zaposlenih povećan je za 2,9% a broj nezaposlenih je smanjen za 20,4%. Ukupan broj aktivnog stanovništva se smanjio u odnosu na četvti kvartal 2022. godine za 0,5%. U odnosu na prvi kvartal 2022. godine broj aktivnog stanovništva se smanjio za 1,4%. Stopa zaposlenosti u prvom kvartalu 2023. godine u odnosu na četvrti kvartal 2022. godine povećana je za 0,5 procentna poena, dok je u odnosu na prvi kvartal 2022. godine povećana za 1,2 procentnih poena.

Stopa nezaposlenosti u prvom kvartalu 2023. godine u odnosu na četvrti kvartal 2022. godine smanjena je za 1,4 procentni poen, dok je u odnosu na prvi kvartal 2022. godine smanjena za 3,6 procentnih poena.

U strukturi aktivnog stanovništva 545 hiljada su muškarci ili 62,2%, a 331 hiljada su žene ili 37,8%. U strukturi zaposlenih osoba 478 hiljada ili 64,3% su muškarci dok su 266 hiljada ili 35,7% žene. Od ukupnog broja nezaposlenih osoba 67 hiljada ili 50,6% su muškarci, a 65 hiljada ili 49,4% su žene.
 
 

Podaci su preuzeti sa web stranice www.fzs.ba.