Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Crveni križ FBiH donaciju Udruženja iskoristi za nabavku hrane za narodnu kuhinju

Crveni križ FBiH donaciju Udruženja iskoristi za nabavku hrane za narodnu kuhinju

Svečanom ceremonijom u Sarajevu Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine 11. aprila 2017. godine obilježilo je 15 godina postojanja.

Tom prilikom, kao društveno odgovorno udruženje socijalno osjetljivih poslodavaca, Udruženje je donacijom pomoglo rad humanitarnih organizacija - Kruh sv. Ante, Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet, Srpsko humanitarno udruženje Dobrotvor i Crveni krst/križ FBiH.

Crveni križ FBiH je ova sredstva usmjerio za nabavku konzervi goveđeg gulaša za pripremu toplog obroka za korisnike kuhinje Crvenog križa Kantona Sarajevo.

 

Početkom augusta je izvršena nabavka konzervi gulaša i upriličena primopredaja Crvenom križu Kantona Sarajevo.

 

 

Crveni križ Kantona Sarajevo u Centralnoj kuhinji priprema oko 2.000 obroka dnevno i skroman broj paketa hrane za najugroženije građane Kantona Sarajeva. Ovim brojem obroka mogu se zadovoljiti potrebe oko 60 posto onih koji su životno ovisni od pomoći Kuhinje.