Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Direktor UPFBiH Mario Nenadić prisustvovao Skupštini Asocijacije poduzetnika Hercegovine

Direktor UPFBiH Mario Nenadić prisustvovao Skupštini Asocijacije poduzetnika Hercegovine
Direktor Udruženja poslodavaca u FBiH Mario Nenadić prisustvovao je redovnoj Izvještajnoj skupštini Asocijacije poduzetnika Hercegovine, održanoj 28. maja 2024. godine u Tehnološkom parku Intera.

Na Skupštini su članovi Asocijacije mogli čuti detaljniji pregled najvažnijih aktivnosti APH između dvije skupštine te je istaknuo da je APH u 2023. i dosadašnjem toku 2024. godine svoje aktivnosti usmjerila na nekoliko najvažnijih tema kao što su izmjene fiskalnih i drugih reformskih zakona, posebno Zakona o doprinosima, Zakona o porezu na dohodak u FBiH i Zakona o PDV-u.

Asocijacija je na lokalnom nivou neumorno ukazivala na potrebu promjene komunalnih propisa i odluka iz nadležnosti Gradskog vijeća Mostara, s naglaskom na velike korisnike, odnosno poslovne subjekte, potom na problematiku koju su izazvali radovi u obnovi saobraćajne infrastrukture, posebno prometnica koje su značajne za poslovne subjekte, na potrebu trajnog rješavanja sjevernog i južnog ulaza u grad, kao i svih drugih infrastrukturnih objekata važnih za bolje poslovno okruženje.

Skupština Asocijacije je usvojila izvještaj o radu, financijski izvještaj kao i Strateški plan rada za naredno razdoblje.

APH želi u budućnosti postati ekonomsko-socijalni partner na području HNK kroz aktivnosti koje su planirane u usvojenom strateškom planu rada kao što su promocija privatnog poduzetništva, stvaranje pozitivne poslovne i društvene klime.

Po pitanju saradnje sa srodnim organizacijama, APH ostaje otvorena za zajednički rad s poduzetničkim udruženjima s područja Hercegovine i šire, a dosadašnja plodonosna saradnja s Udruženjem poslodavaca u Federacije BiH bit će osnažena i nastavljena.