Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Dirktor UPFBiH učestvovao na panel diskusiji u sklopu otvaranja 9. Sajma bh. privrede

Dirktor UPFBiH učestvovao na panel diskusiji u sklopu otvaranja 9. Sajma bh. privrede
Na otvorenju 9. Sajma bh. privrede u Skenderiji upriličena je i panel diskusija o pitanju poboljšanja uslova i prava radnika za reali i javni sektor. Ispred Udruženja poslodavaca FBiH učešće je uzeo direktor Mario Nenadic koji je u svom izlaganju iznio prijedloge poslodavaca Federacije BiH, a Samir Kurtović predsjednik sindikata je predstavio ulogu i značaj sindikata kao i zašitu prava radnika.