Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Dobavljači Konzuma BiH čekaju odluku hrvatskog Vijeća povjerilaca

Dobavljači Konzuma BiH čekaju odluku hrvatskog Vijeća povjerilaca

Eventualnom potpisivanju aneksa ugovora o poslovnoj saradnji s Mercatorom BH pristupit će se nakon donošenja odluke Vijeća povjerilaca Konzuma Hrvatske o razdvajanju Konzuma BiH i Mercatora BH, te dokapitalizaciji Konzuma BiH, zaključak je sastanka Pregovaračkog tima dobavljača Konzuma BiH pri Udruženju poslodavaca FBiH, održanog 23. augusta 2017. godine u Posušju.

U skladu s navedenim zaključkom, dobavljači Konzuma BiH pozvani su na strpljenje i suzdržavanje od pojedinačnog potpisivanja aneksa prije donošenja konačne odluke Vijeća povjerilaca.

„Pregovarački tim nastavit će intenzivno komunikaciju s Konzumom BiH i bh. vlastima s ciljem iznalaženja optimalnog rješenja za Konzum BiH i njegove dobavljače", ističu članovi Pregovaračkog tima.