Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

ESV: Prihvaćena inicijativa UPFBiH za izmjenu Zakona o privatizaciji

ESV: Prihvaćena inicijativa UPFBiH za izmjenu Zakona o privatizaciji

Na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeće FBiH, održane 17. augusta 2017. godine, jednoglasno je prihvaćena inicijativa Udruženja poslodavaca FBiH za izmjenu Zakona o privatizaciji preduzeća. Predloženo je da Udruženje u saradnji s nadležnim ministarstvom dodatno definiraju inicijativu i ponovo je dostave ESV-u.

Predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH Adnan Smailbegović pojasnio je da inicijativa cilja izmjene postupka male privatizacije zbog problama s kupovinom dijelova preduzeća opterećenih hipotekama.

Istakao je da je potrebno da u postupku male privatizacije tender sadrži podatke o imovini predmeta prodaje, imovinskim pravima i teretima, potraživanjima koja će biti namirena prodajom imovine, procentualnom učešću založene imovine u predmetu prodaje, uvjetima prodaje, i drugim podacima od značaja.

Osim toga, Smailbegović je naveo da je potrebno da Agencija za privatizaciju bude dužna da objavu dostavi svim nadležnim sudskim registrima koji vode evidenciju o imovini koja je predmet prodaje kako se u procesu prodaje ne bi mogle dodatno upisivati hipoteke i novi tereti, kao i da bi uvjerenje o izvršenju iz ugovora o kupoprodaji trebalo imati snagu izvršne isprave.

Na sjednici se trebalo raspravljati i o izmjenama Zakona o upravljanju otpadom, ali je na zahtjev Udruženja poslodavaca FBiH ova tačka skinuta sa dnevnog reda.

Također, na sjednici ESV-a razmatrana je Informacija o kolektivnim ugovorima, koju je dostavio Savez samostalnih sindikata BiH. Informacija se odnosila na trenutno stanje Općeg kolektivnog ugovora, kao i na stanje deset granskih kolektivnih ugovora, čiji je potpisnik Sindikat. Međutim, po toj tačci dnevnog reda nije bilo prijedloga zaključaka, pa se članovi ESV-a o istim nisu mogli ni izasniti.

Stav Udruženja poslodavaca FBiH je da je Opći kolektivni ugovor prestao sa važenjem 23. juna 2017. godine, te de se primjenjuje do 23. decembra ove godine.