Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

ESV ZDK: Parafiskalni nameti najveći problem domaćih privrednika

ESV ZDK: Parafiskalni nameti najveći problem domaćih privrednika
Saradnja socijalnih partnera u Zeničko-dobojskom kantonu nakon oživljavanja socijalnog dijaloga u februaru prošle godine je izuzetno dobra, istakli su svi akteri na press konferenciji nakon 12. redovne sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća ZDK, održane 24. decembra 2018. godine.

„Tajna uspjeha ove Vlade je upravo kvalitetan socijalni dijalog sa sindikatima i poslodavcima. U narednom periodu ćemo učiniti sve da se dijalog dodatno poboljša", kazao je premijer ZDK Miralem Galijašević.

Poslodavci su se zahvalili Vladi i premijeru Galijaševiću na učinjenim naporima da se obnovi socijalni dijalog koji je prekinut u mandatu prethodne Vlade 2011. godine.

„Mogu reći na osnovu analiza koje smo radili u Udruženju poslodavaca FBiH da je ovo najuspješnije Ekonomsko-socijalno vijeće koje je iznijelo na svojim dnevnim redovima brojna aktuelna pitanja od značaja za sve socijalne partnere", kazao je Ibrahim Meškić, potpredsjednik UO Grupacije poslodavaca ZDK pri Udruženju poslodavaca FBiH.

Ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Nurđehan Šahinović rekao je kako su u radu Ekonomsko-socijalno vijeća aktivno sudjelovali svi članovi Vlade, kao i direktori javnih ustanova i privrednih društava, a stavove Ekonomsko-socijalnog vijeća podržavala je i Skupština ZDK.

"I danas je na dnevnom redu bila važna tačka, a to je prednacrt Zakona o reprezentativnosti sindikata i poslodavaca na području FBiH. Vodili smo kvalitetnu raspravu, a sugestije socijalnih partnera bit će uzete u obzir prilikom pripreme prijedloga za kantonalnu Skupštinu", kazao je Šahinović.

Za poslodavce, najveći problem, za koji rješenja treba tražiti u komunikaciji sa organima vlasti na svim novima su opterećenja privrede kroz parafiskalne namete. Trenutno ih je 2.300 na svim nivoima.

Predsjednik Grupacije poslodavaca Zeničko-dobojskog kantona pri UPFBiH, Kasim Kotorić, istakao je da kantonalni organi vlasti ipak mogu poduzeti određene aktivnosti u rasterećenju privrede.

„Najveći parafiskalni namet je iz domena zdravstvenog osiguranja. Radi se o deset posto opterećenja na plate radnika, a poslodavci opet plaćaju bolovanje radnicima do 42 dana, kao i sve troškove kod povreda na radu" – kazao je Kotorić, dodajući da poslodavci plaćaju zdravstveno osiguranje za sve, uključujući i prijavljene na biroe rada, kao i preduzeća koja za svoje radnike ne uplaćuju doprinose po osnovu zdravstvenog osiguranja.

„Mi želimo nadzor nad tim sredstvima, s obzirom da sa 97 posto punimo fond zdravstva, koji je za devet mjeseci ove godine iznosio 133 miliona maraka" – dodao je Ibrahim Meškić, potpredsjednik UO Grupacije poslodavaca ZDK pri UPFBiH, ustvrdivši da i vlade kantona imaju prostora da pokrenu reforme u oblastima zdravstva i zapošljavanja.

„Primjer nadležnosti i mogućnosti djelovanja Vlade Zeničko-dobojskog kantona je i Zakon o poljoprivrednom zemljištu, koji smo tražili da bude izmijenjen u dijelu koji se odnosi na obavezno plaćanje rente u pretvorbi tog zemljišta u građevinsko. Ta sredstva liježu na poseban račun Kantona, kroz koji se subvenciraju neki poljoprivrednici, transparetno ili polutransparentno. Tražimo da se ta raspodjela obavlja transparentnije" – kazao je Meškić.