Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Forum o upravljanju otpadom u Bosni i Hercegovini


  Srijeda, Novembar 22. 2023

  13:00 h


Forum o upravljanju otpadom u Bosni i Hercegovini će se održati 22. i 23. novembra u Doboju (Hotel Park) s početkom u 13.00 sati, u okviru Evropske sedmice smanjenja otpada.   

Forum je prvi događaj ove vrste u Bosni i Hercegovini, usmjeren da okupi donosioce odluka, privatni sektor, civilno društvo, obrazovne institucije, zajednice i međunarodne organizacije u dijalogu o sadašnjosti i budućnosti ekonomije otpada u zemlji, te ponudi prostor za dublje istraživanje i razmjenu dobrih praksi kroz glavne segmente ciklusa upravljanja otpadom – od stvaranja, preko prikupljanja i tretmana otpada, pa sve do njegovog zbrinjavanja i eventualnog ponovnog korištenja kao resursa.
 
Učesnice i učesnici Foruma će imati priliku da posjete različite lokacije – kao što su regionalna deponija i kompanija za reciklažu u dobojskoj regiji, te da se uključe u predmetne diskusije sa praktičarima u ovoj oblasti, kao i da se povežu sa kolegama i razmijene ideje za rješenja za neke od ključnih pitanja upravljanja otpadom našeg vremena.

Potrebno je potvrditi dolazak do 17. novembra do 12:00 putem registracijske forme a za sve dodatne informacije kontaktirajte Lamiju Alić: lamija.alic@undp.org, 033 293 488

Za sve učesnike i učesnice Foruma smještaj i obroci obezbijeđeni su u hotelu Park u Doboju, kao i prevoz za terenske posjete u dobojskoj regiji. Molimo da za terenske posjete pripremite odgovarajuću odjeću i obuću, prikladnu za hladno i vlažno vrijeme.

Arhiva