Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Indeks potrošačkih cijena

Indeks potrošačkih cijena

 

Potrošačke cijene u maju 2017. godine, više su za 0.1% u odnosu na prethodni mjesec.

Posmatrano po odjeljcima Klasifikacije lične potrošnje prema namjeni, cijene su porasle u odjeljcima: Hrana i bezalkoholna pića i Ostala dobra i usluge za 0.5%, Odjeća i obuća za 0.4%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće i Rekreacija i kultura za 0.3%.

Cijene su niže u odjeljcima: Komunikacije za 2.8%, Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 0.3%, Prijevoz za 0.2% i Zdravstvo za 0.1%.

U ostalim odjeljcima cijene se nisu značajnije mijenjale u ovom mjesecu.

U maju 2017.godine u odnosu na maj/svibanj 2016. godine, cijene su više za 1.8% (godišnja inflacija).

Podaci su preuzeti sa web stranice www.fzs.ba.