Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Info dani "ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) STANDARDI"


  Utorak, Mart 21. 2023

  11:00 h


Treći u nizu događaja, nakon uspješno održanih sesija u Banja Luci i Sarajevu, će se održati u utorak, 21. marta 2023. godine, u Mostaru u Tehnološkom parku "INTERA", adresa Bišće polje bb, od 11:00 do 13:00 sati.
 
ESG je akronim za Environmental, Social and Governance što u prevodu znači zaštita okoliša, društvena odgovornost i korporativno upravljanje.
 
Pitanje uvođenja i poštivanja ESG standarda postaju sve više zastupljena u poslovanju, naročito zbog činjenice da odgovorni investitori širom svijeta sve više vode računa o zaštiti životne sredine, poštovanju prava radnika i dobrom upravljanju kompanijama. Trenutno mnoge zemlje Zapadne Europe uvode ESG standarde u svoja nacionalna zakonodavstva i postaju dijelom obaveze za velike korporacije i ohrabruju potpuno novi set kriterijuma i smjernica za dobro upravljanje. S toga, u budućnosti će sve više i više postojati potreba da kompanije iz BiH, naročito izvozno orijentisane kompanije čiji su partneri u zemljama EU, ispune određene ESG standarde.
 
Kompanije u Bosni i Hercegovini su postale važan segment globalnih lanaca vrijednosti i privlače sve veći udio direktnih stranih investicija. Međutim, nedostatak razumjevanja i ograničena usklađenost sa standardima i principima ESG-a, postaje sve veći rizik za njihovo poslovanje. Sa druge strane, u BiH postoje mnoge kompanije, a naročito članice Vijeća stranih investitora koje imaju kapacitet, rezultate i dokaze koji potvrđuju da oni kroz svoje prakse, te obaveze, u velikoj mjeri već ispunjavaju ESG standarde.
 
Info dani imaju za cilj upoznati BH kompanije sa ovim praksama, podijeliti međunarodna i regionalna iskustva o integraciji EGS standarda u donošenje odluka o ulaganju i pokrenuti dijalog o izazovima i mogućnostima usvajanja ESG standarda i načela u osnovnu djelatnost.
 
Info dane organizuju Foreign Investors Council (FIC)/Vijeće stranih investitora u BiH i Advantis broker a.d. Banja Luka, u partnerstvu sa Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC) i Državnim sekretarijatom za ekonomske poslove (SECO) švicarskog saveznog odjela za ekonomske poslove u sklopu implementacije projekta "ECA ESG PROGRAM - ESG aktivnosti u Bosni i Hercegovini"
 
Dodatne informacije i registracija na info@fic.ba.


Arhiva