Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Istraživanje - Poslovanje bez korupcije

Istraživanje - Poslovanje bez korupcije
Udruženje poslodavaca FBiH je startalo sa realizacijom projekta „Poslovanje bez korupcije" koji je podržan od strane USAIDA-a i Centra civilnih inicijativa.

Cilj projekta je doprinijeti smanjenju prostora za koruptivne radnje nosilaca izvršne i zakonodavne vlasti, kao i izloženosti poslodavaca korupciji kako bi se stvorili preduslovi za fer tržišnu utakmicu i poboljšanje poslovnog ambijenta u bh. društvu. Kroz iniciranje izmjene postojeće legislative koja potiče korupciju i drugih mehanizama koji će se realiziratu u sklopu Projekta (uspostava javnih registara, web platforme za prijavu korupcije, besplatna pravna pomoć itd.), vršiti će se javni pritisak kako bi došlo do rješavanja prijavljenih slučajeva korupcije, te će biti pozvani na odgovornost institucije i pojedinci odgovorni za rješavanje konkretnog problema.

S tim u vezi, Udruženje vrši anonimno anketiranje o precepiji korupcije i učestalosti i oblicima korupcije s kojom se susrećete u svom svakodnenom poslovanju.

Anketu možete popuniti na ovom LINKU. Za popunjavanje ankete potrebno je pet minuta.

Rezultati i analize ankete bit će postavljene na stranici Udruženja poslodavaca FBiH.