Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Malkia - Online kurs za menadžerke

Malkia - Online kurs za menadžerke
Unatoč određenom napretku, žene su i dalje nedovoljno zastupljene na rukovodećim pozicijama.

Neizgovorena pravila, radne prakse i kulturne norme upravljaju strukturama na radnom mjestu i rodnom dinamikom, što ima potencijal ograničiti mogućnosti ženske karijere.

Problem je posebno akutan za žene rukovoditeljice koje svakodnevno odigravaju presudnu ulogu u poslovanju kao vođe svojih timova i kao veza između osoblja i višeg rukovodstva. Osnaživanje žena nudi i stratešku prednost, posebno na razini upravljanja i vodstva.

Stoga je International Training Centre pokrenuo MALKIA novi online trening za menadžerice. MALIKA je namjenjna ženama, rukovoditeljicama u kompanijama, institucijama i poslovnim organizacijama.

Kurs (približno 20 sati učenja) sadrži:

  • Pet samostalnih modula za učenje o rodnoj pristrasnosti i temeljnim vještinama za menadžere
  • Tri webinara uživo za razmjenu mišljenja o ključnim pitanjima osnaživanja žena
  • Dvije sesije o razvoju autonomije u rješavanju izazova

Cijena kursa je 750 eura, a traje od 9. do 11. decemra 2020. godine.

Stipendije su dostupne predstavnicima poslodavaca i poslovnih organizacija.

Više informacija pronađite na linku.