Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Ministarstvu finansija FBiH dostavljeni amandmani Udruženja na nacrte zakona o doprinosima i porez na dohodak, kao i na Zakon o porezu na dobit

Ministarstvu finansija FBiH dostavljeni amandmani Udruženja na nacrte zakona o doprinosima i porez na dohodak, kao i na Zakon o porezu na dobit

U skladu sa zaključcima Zastupničkog doma i Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, početkom oktobra Ministarstvo finansija FBiH otvorilo je javna raspravu o Nacrtu zakona o doprinosima i Nacrtu zakona o porezu na dohodak. Javna rasprava je otvorena do 31. decembra 2017. godine.

U tom periodu Udruženje poslodavaca FBiH je zajedno sa partnerskim institucijama - Vijećem stranih investitora, Agencijom za unapređenje stranih investicija u BiH, Privrednom komorom FBiH i Privrednim udruženjem predstavništva njemačke privrede u BiH održalo javne rasprave o pomenutim zakonima u deset gradova Federacije BiH.

Rezultate tih javnih rasprava, odnosno prijedloge i sugestije poslodavaca, Udruženje je sročilo u primjedbe u formi amandmana, te ih 26. decembra 2017. godine dostavilo Ministarstvu finansija FBiH.

Udruženje očekuje od predstavnika vlasti da razmotre i argumentovane primjedbe ugrade u konačne tekstove zakona, jer poslovna zajednica neće podržati predložena rješenja u nacrtima zakona o porezu na dohodak i o doprinosima.

Također, u Zakonu o porezu na dobit potrebno je izvršiti određene korekcije i donijeti rješenja koja će više odgovarati uslovima poslovanja, kao i ekonomskom i pravnom okruženju. Udruženje očekuje smanjenje ukupnog poreskog opterećenja i izgradnju socijalno pravednijeg poreskog sistema, stoga je dostavilo Ministarstvu i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, o kojima se također raspravljalo na javnim raspravama u organizaciji Udruženja.

Amandmane možete preuzeti na slijedećim linkovima:

Amandmani na Nacrt zakona o porezu na dohodak

Amandmani na Nacrt zakona o doprinosima 

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit