Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Na inicijativu Udruženja poslodavaca FBiH izmijenjen Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige

Na inicijativu Udruženja poslodavaca FBiH izmijenjen Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige

Federalno ministarstvo trgovine izmjenilo je Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige na inicijativu Udruženja poslodavaca FBiH.

Štampanje elektronski vođene trgovačke knjige predstavlja parafisikalni namet na poslodavce. Bespotrebno štampanje jedne elektronske knjige koja može da ima 10.000 stranica košta poslodavca 1.000 KM a svaka ovjera 10-20 KM. Na godišnjem nivou za 5. 000 poslodavaca koji u prosjeku potroše 5.000 KM na štampanje i ovjeravanje trgovačke knjige ukupan trošak iznosi 25.000.000 KM.

Brojni parafiskalni nameti bez osnova su propisani zakonom. Udruženje poslodavaca FBiH je početkom decembra 2017. godine uputilo Vladi FBiH inicijativu za ukidanju parafiskalnih nameta, među kojima se tražilo ukidanje i spomenutog nameta.

Usvojene su sve primjedbe UP FBiH, odnosno izmijenjeni su članovi 5., 6., 15., 22., 26. i 34, a koji se odnose na

- izuzetak od obaveze označavanja rednog broja iz trgovačke knjige i godine zaduženja ako se na proizvodu nalazi bar code ili druga oznaka na temelju koje se može istaknuta cijena povezati sa prijemnim listom ili rednim brojem zaduženja u trgovačkoj knjizi;

- na obavezu ovjeravanja i štampanja elektronski vođene trgovačke knjige;

- na odredbu da se zaključivanje vrši samo štampanjem početne strane i krajnjeg salda uz ovjeru i pečat odgovorne osobe.

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige možete pogledatiOVDJE.