Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Njemačka firma iz metaloprerađivačke industrije u BiH traži dobavljače za male, srednje i velike serije

Njemačka firma iz metaloprerađivačke industrije u BiH traži dobavljače za male, srednje i velike serije

Predstavništvu njemačke privrede u BiH obratila se njemačka firma iz metaloprerađivačke industrije koja u Bosni i Hercegovini traži dobavljače za male, srednje i velike serije.

Njemačka firma je specijalizovana u slijedećim oblastima: tehnike habanja, mehanička obrada, postupci zavarivanja, čelične konstrukcije, gradnja postrojenja.

Zainteresove firme trebaju dostaviti ispunjen prijavni obrazac na mail sanjin.purgic@ahk.ba najkasnije do srijede, 24.01.2018. godine.

Više informacija o saradnji sa njemačkom firmom je moguće dobiti na upit na isti mail.