Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Objavljen Zakon o dopuni zakona o električnoj energiji u FBiH

Objavljen Zakon o dopuni zakona o električnoj energiji u FBiH
U Službenim novinama Federacije BiH, broj: 1/22, od 5.1.2022. godine objavljen je Zakon o dopuni zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", odnosno 06.01.2022. godine.

Dopunom se u Zakon dodaje novi član 16a. kojim se propisuje da ukoliko dođe do poremećaja na tržištu električne energije na način da se cijena snabdijevanja električnom energijom za kvalifikovanog kupca poveća za više od 20 posto u odnosu na prethodnu godinu, Vlada Federacije je u obavezi da posebnom odlukom ograniči porast cijena snabdijevanja električnom energijom do 20 posto maksimalno, pri čemu se isto odnosi, za ugovore sa godišnjim trajanjem ili duže.