Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Objavljeni javni pozivi za dodjelu pomoći turističko-ugostiteljskom i poljoprivrednom sektoru, kao i autobuskim prijevoznicima

Objavljeni javni pozivi za dodjelu pomoći turističko-ugostiteljskom i poljoprivrednom sektoru, kao i autobuskim prijevoznicima
Federalna ministarstva okoliša i turizma, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva su, kao i prometa i komunikacija na osnovu Uredbe o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede FBiH u okolnostima pandemije COVID-19, 23. oktobra raspisala javne pozive za podnošenje prijava za dodjelu finansijske pomoći od 30.000.000 KM ugroženim poslovnim subjektima iz turističko-ugostiteljskog, 10.000.000 KM iz poljoprivredno-prehrambenog sektora i 10.000.000 KM korisnicima čija je glavna djelatnost javni cestovni (autobusni) prijevoz putnik.
 
Pravo učešća po javnom pozivu iz turističko-ugostiteljskog sektora imaju hoteli, turističke agencije, turoperatori i turistički vodiči, a otvoren je 21 dan od dana objave. Svi zainteresirani ovaj poziv mogu preuzeti na internet stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Pravo učešća po javnom pozivu Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, koji je objavljen na webu ovog ministarstva i koji će također biti otvoren 21 dan od dana objavljivanja, imaju izvozno orijentirana privredna društva, zadruge, obrti i drugi pravni subjekti koji su ostvarili izvoz veći od 30 posto od ukupnog prihoda u prethodnoj godini (vlastita proizvodnja, otkup ili prerada poljoprivredno-prehrambenih proizvoda s teritorije Federacije BiH).
 
To se odnosi na meso i prerađevine od mesa, mlijeko i prerađevine od mlijeka, meso peradi i njihove prerađevine, ribe (morske i slatkovodne) i njihove prerađevine, voće i prerađevine od voća, grožđe i masline i njihove prerađevine, povrće i njegove prerađevine, med i drugi pčelarski proizvodi, ljekovito i aromatično bilje i njihove prerađevine i gljive i njihove prerađevine.
 
Da bi ostvario pravo na pomoć korisnik, između ostalog, mora biti upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) odnosno Registar klijenata (RK) i registriran kao pravni subjekt, zadruga, obrt ili drugi pravni subjekt iz poljoprivredno-prehrambenog sektora.
 
Kriterij za dodjelu pomoći je vrijednost izvoza u periodu od 1.1. do 31.12.2019. godine i to procentualnog učešća u izvozu, formalno ispravnih pojedinačnih zahtjeva u odnosu na ukupnu vrijednost izvoza svih formalno ispravnih zahtjeva za vrijednost vlastite proizvodnje, otkupljenih ili prerađenih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda s teritorija Federacije BiH. Na osnovu dobijenog procentualnog iznosa, bit će izračunat iznos sredstava finansijske pomoći za svakog podnosioca zahtjeva i to do 60 posto iznosa od ukupno raspoloživih finansijskih sredstava. Drugi kriterij je broj zaposlenih radnika kod korisnika na dan 30.9.2020. godine i to na bazi procentualnog učešća formalno ispravnih pojedinačnih zahtjeva korisnika u odnosu na ukupan broj radnika u privrednim društvima, zadrugama, obrtima i drugim pravnim subjektima iz poljoprivredno-prehrambenog sektora čiji je zahtjev formalno ispravan. Na osnovu dobijenog procentualnog iznosa, bit će izračunat iznos sredstava finansijske pomoći za svakog podnosioca zahtjeva i to do 40 posto od ukupno raspoloživih finansijskih sredstava.

Također, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija poziva sva privredna društva, privatne poduzetnike i poduzeća čija je glavna djelatnost javni cestovni (autobusni) prijevoz putnika, koja su periodu od 1. aprila do 30. septembra ove godine u odnosu na ovo razdoblje 2019. godine ostvarila pad oporezivog prometa u glavnoj djelatnosti od najmanje 40 posto, da dostave traženu dokumentaciju. Tekst javnog poziva je, s pratećom dokumentacijom, objavljen na službenoj web stranici Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, a obavijest o njegovoj objavi u dvoje dnevne novine. Ovaj javni poziv je otvoren 21 dan od dana objave, odnosno do 13.11.2020. godine, što je ujedno i posljednji dan za predaju zahtjeva.
 
Opći ciljevi dodjele finansijske pomoći su očuvanje radnih mjesta i osiguranje podrške likvidnosti najugroženijim sektorima/djelatnostima.
 
Privredni subjekti ovu pomoć moći će koristiti isključivo za isplate minimalnih bruto plaća i troškove poslovanja koji su nastali u periodu od 1.7. do 31.12.2020. godine.
 
Jedan od uvjeta ovih javnih poziva je i to da korisnici finansijske pomoći ne mogu smanjiti broj radnika u periodu do 31. decembra 2020. godine, a u odnosu na broj radnika na dan 30. septembar 2020. godine.
 
Ukupna finansijska sredstva za provedbu ove uredbe osigurana su u Budžetu FBiH za 2020. godinu u iznosu od 90.000.000 KM, a maksimalan iznos pomoći koji se može dodijeliti jednom korisniku, po ovom pozivu, ne može preći 700.000 KM.