Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Održan sastanak o Strategiji razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2024.-2033. godina

Održan sastanak o Strategiji razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2024.-2033. godina
Industrija tekstila, odjeće, kože i obuće je, kao i sve druge industrije, u stalnoj transformaciji. TOKO industrija je od jednog najvećih poslodavaca postala manja po ukupnom obimu i po veličini proizvođača. Kako bi prepoznali izazove, trendove i postavili osnovu za stimulaciju dugoročnih potencijala TOKO industrije Federalno ministarstva energije, rudarstva i industrije, u saradnji sa stručnjacima i konsultatima, pripremilo je tekst Strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2024.-2033. godina koja određuje ciljeve, nudi dugoročni pregled mjera za razvoj fokusiran na konkurentnost. Strategija diktira da se TOKO industrija mora transformisati u cirkularnu ekonomiju i postati brza i održiva grana privrede u FBiH. Pomaže, pa čak i nalaže TOKO industriji da investira u znanje, kreativnost, inovacije, digitalizaciju industrijskih i tržišnih procesa, i time podržava njenu konkurentnost.

Kako je prvi sastanak u pripremi Strategije održan sa poslodavcima s ciljem uključivanja u proces izrade ovog dokumenta, 04. jula 2024. godine ponovno je održan završni sastanak u Udruženju poslodavaca u FBiH kojem su prisustvovali rukovodstvo UPFBiH, predstavnici Ministarstva i kompanija Alma Ras i Makama.

Udruženje je podržalo pripremljeni dokument i najavilo u fazi javne rasprave i parlamentarne procedure pratiti tok usvajanja dokumenta i na svaki mogući način doprinijeti izradi što kvalitetnijeg i održivog strateškog dokumenta za ovu važu granu industrije u FBiH. Udruženje se zahvaljuje ministru i predstavnicima Ministarstva i radne grupe na pripremi dokumenta i očekuje što skorije usvajanje i primjenu istog.
 
Ministarstvo je na svojoj web stranici objavilo Strategiju te zatražilo mišljenje, primjedbe i sugestije od svih zainteresiranih grupa i pojedinaca, te je Udruženje najavilo sve svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti Ministarstvu u roku od deset dana.
 
LINK za pristup Strategiji.