Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Održan sastanak Pregovaračkog tima za djelatnost metalne industrije UPFBiH

Održan sastanak Pregovaračkog tima za djelatnost metalne industrije UPFBiH

Sastanak Pregovaračkog tima za djelatnost metalne industrije Udruženja poslodavaca FBiH održan je 12. februara 2018. godine, a sa ciljem otpočinjenja pregovora o potpisivanju Granskog kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost proizvodnje i prerade metala u FBiH. Sastanak je održan u skladu sa zaključcima posljednje sjednice Upravnog odbora UPFBiH na kojoj je rečeno da će se odmah pokrenuti pregovori za zaključivanje granskih kolektivnih ugovora i produženje važenja postojećih, kao i da će se pokrenuti inicijativa za potpisivanje preostalih kolektivnih ugovora.

Ovo je prvi sastanak na kojem su usaglašeni tehnički aspekti i dinamika vođenja procesa.

Članovi Pregovaračkog tima zaključili su da će se inicijativa za potpisivanje ugovora dostaviti Sindikatu metalaca FBiH najkasnije za tri sedmice od sastanka.

Udruženje poslodavaca FBiH je, u cilju poboljšanja i intenziviranja socijalnog dijaloga, ranije pozivalo sindikate da u dobroj vjeri i partnerskom duhu pristupe pregovaranju i potpisivanju granskih kolektivnih ugovora.