Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Održana sjednica Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo

Održana sjednica Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo
Na sjednici Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo, održanoj 22. oktobra 2020. godine, razmatran je Prijedlog teksta Zakona o stečaju koji je pripremilo UPFBiH. Nakon što je direktor Udruženja poslodavaca FBiH Mladen Pandurević obrazložio ključne odredbe Zakona donesen je zaključak da će Upravni odbor UPKS u narednih deset dana dostaviti svoje komentare i prijedloge na tekst Zakona s ciljem njegovog eventualnog unapređenja.

Na sjednici je razmatran i zahtjev Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo koji traži izmjenu Sporazuma o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo. Sindikat je tražio izmjenu u smislu da se omogući predstavnik ovog tijela u Ekonomsko-socijalnom vijeću. Zaključeno je da se radi o unutrašnjem pitanju Sindikata koji samostalno odlučuje o sastavu svoje delegacije u Ekonomsko-socijalnom vijeću KS, te da se UPKS ne želi miješati u rad Sindikata.

Također je razmatrana i Uredba o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede FBiH u okolnostima pandemije COVID-19 koju je donijela Vlada Federacije BiH. Donesen je zaključak u kojem se traži od Udruženja poslodavaca FBiH da pokrene inicijativu za izmjene i dopune Uredbe, jer uslovi i kriteriji za dodjelu finansijske pomoći isključuju mnoge kompanije čije poslovanje je ugorženo usljed padnemije, a time je ugroženo i veliki broj radnih mjesta. Također je zaključeno da će se tražiti sastanak s predstavnicima Vlade FBiH na kojem će se argumentovani zahtjevi Udruženja za izmjene i dopune Uredbe.