Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Održana sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo

Održana sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo
Na sjednici Upravnog odbora Udruženja poslodavaca KS održanoj 10. novembra 2023. godine članovi su najprije raspravljali o pripremi za narednu sjednicu Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje KS, a koja će se održati 13.11.2023. godine. Na sjednici ESV-a KS raspravljat će se o Nacrtu zakona o robnim rezervama, Nacrtu zakona o zakupu poslovnog prostora te Programu rada Uprave za inspekcijske poslove KS za 2024. godinu. Članovi UPKS će pripremiti materijale te na sjednici ESV-a iznijeti svoje prijedloge, primjedbe, komentare na pomenute akte.

Na sjednici UO također se raspravljalo i o Planu upisa učenika za 2023./2024. godinu, te će poslodavci izanalizirali Plan po djelatnostima i dostaviti mišljenje i sugestije na Plan do 10. decembra kada je i traženi rok za dostavljanje. Također će se zatražiti sastanak sa ministricom za odgoj i obrazovanje KS Naidom Hotom-Muminović i organizovati okrugli sto kao i tematska sjednica na ovu temu.

Na sjednici je također, u okviru Projekata „Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH – EISE projekat" održana diskusija o neusklađenosti sistema obrazovanja sa tržištem rada koju je vodila stručnjak za obrazovanje Marijana Šećibović.

"Nedostatak radne snage već počinje hronično da opterećuje naše poslodavce, pogotovo u sektorima koji zahtijevaju upravljanje modernom tehnologijom, a bitno su vezani za izvozne poslove. Država nažalost,  opterećena političkim problemima nije se dovoljno pozabavila demografskim problemima društva, koja se bitno reflektuju na proces proizvodnje i usluga. Reforme treba kreirati i u kontinuitetu sprovoditi.  Obrazovanje je sistem koji zahtjeva modernizaciju svih elemenata -  predškolsko, obavezno osnovno, strukovno i univerzitetsko obrazovanje, kao i cjeloživotno obrazovanje koje je danas obavezan nastavak svih ovih oblika učenja. Zbog svega toga, tržište rada ne može da odgovori na zahtjeve poslodavaca u onom odnosu koji je njima potreban. Posebno  se to odnosi na 2022/ 2023. godinu, koje su kao postpandemijske godine dobile ogroman tehnološki zamah" kazala je Šećibović tokom uvodnog obraćanja.

Poslodavci su istakli da je potreban nova strategija odnosa između obrazovanja i tržišta rada. Takav strateški dokument bi morao da odgovori na izazove koje će se pred poslodavce staviti u budućnosti i demografski razvoj i sve brže mijenjanje svijeta rada i života od škole do obuke, pa do univerziteta i cjeloživotnog obrazovanja. Danas je poslodavcima potreban (više nego ikada) visokokvalitetan obrazovni sistem koji je zasnovan na ishodima, odnosno na učinku koji potiče inicijativu, nezavisnost i spremnost za preuzimanje odgovornosti te podržava mlade ljude u razvoju njihove ličnosti i vrijednosti.

Obrazovnu politiku moramo shvatiti kao konkretnu konstrukciju skupa diskursa, instrumenata, institucija, društvenih odnosa, čije se uređenje i konfiguracija mijenjaju tokom vremena, uključujući različite procesa mijenjanja postojećih institucija, kao i zamišljanja novih kategorija i propisa, istakli su poslodavci. Upravo na bazi ovih stavova poslodavci smatraju da je njihovo mjesto kao partnera veoma važno u svim procesima reforme.

Nakon diskusije, članovi članovi Radne grupe ispred UPKS za pripremu i izradu izmjena i dopuna Zakona o komunalnoj čistoći informisali su članove o aktivnostima Radne grupe i statusu pripreme pomenutih izmjena i dopuna. Naglašeno je da poslodavci insistiraju da se odvoz komunalnog otpada plaća po količini, a ne metru te da su protiv poskupljenja cijena odvoza otpada.

Pod tačkom Razno, predsjednik UO UPKS Suhad Ećo obavijestio je članove da je Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade uputilo Udruženju poslodavaca KS dopis u kojem se traži imenovanje dva člana u Savjet Ministarstva za visoko obrazovanje KS. Članovi su imenovali Suhada Eću i Muhameda Pilava u Savjet.