Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Održana Treća proširena sjednica Grupacije poslodavaca za djelatnost trgovine pri Udruženju poslodavaca FBiH

Održana Treća proširena sjednica Grupacije poslodavaca za djelatnost trgovine pri Udruženju poslodavaca FBiH
Na Trećoj proširenoj sjednici Grupacije poslodavaca za djelatnost trgovine pri Udruženju poslodavaca FBiH, održane u prostorijama kompanije Konzuma 27. decembra 2018. godine, raspravljano je, između ostalog i o inicijativi za zabranu rada nedjeljom.

Poslodavci su istakli da su otvoreni za razgovor o svakoj inicijativi, pa tako i ovoj. Međutim, članovi Upravnog odbora Grupacije nisu se mogli izjasniti o inicijativi jer smatraju da je prilično nedorečena i uopštena, te je zaključeno da će se najprije obaviti razgovor sa predstavnicima Sindikata radnika trgovine i uslužne djelatnosti BiH, a potom i sa predlagačem inicijative.

Na sjednici je također dogovoreno da će Skupština Grupacije biti održana u drugoj polovini februara iduće godine.