Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Okrugli sto poslodavaca


  Utorak, Juni 25. 2024

  11:30 h


Udruženje poslodavaca u FBiH u proteklom periodu organizovalo je okrugle stolove u velikom broju gradova i općina u FBiH. Tokom sastanaka, rukovodstvo i članice UPFBiH razgovarali su sa poslodavcima i lokalnim vlastima o prioritetnim aktivnostima za poboljšanje poslovnog ambijenta i rasterećenje privrede, a prvenstveno smanjenju fiskalnih i parafiskalnih nameta u FBiH, liberalizaciji tržišta rada i drugo.

Nakon održavanja spomenutih sastanaka i konsultacija, te sagledavanja stanja i prioriteta za poboljšanje poslovnog ambijenta, UPFBiH u okviru EISE projekta i uz podršku EU organizuje završni događaj koji će se održati 25. juna 2024. godine u Hotelu Hills, Sarajevo, sa početkom od 11:30 sati.

Arhiva