Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Okrugli sto UPFBiH i privrednika sa područja USK


  Srijeda, Juni 19. 2024

  10:00 h


S ciljem prezentacije aktivnosti i rada reprezentativnog Udruženja poslodavaca u FBiH, kao i prioritetnih aktivnosti za poboljšanja poslovnog ambijenta, Udruženje poslodavaca u FBiH u saradnji sa Udruženjem poduzetnika Velika Kladuša organizuje okrugli sto privrednika sa područja Unsko-sanskog kantona.

Sastanak će se održati 19. juna 2024. godine u Hotelu Opal Exclusive, Krupska bb, Bihać, sa početkom od 10:00 sati.

Arhiva