Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Okrugli sto UPFBiH i privrednika sa područja Visokog


  Ponedjeljak, Mart 04. 2024

  11:00 h


S ciljem prezentacije aktivnosti i rada reprezentativnog Udruženja poslodavaca u FBiH, kao i prioritetnih aktivnosti za poboljšanja poslovnog ambijenta, Udruženje poslodavaca u FBiH organizuje okrugli sto privrednika sa područja Visokog.

Sastanak će se održati 04. marta 2024. godine sa početkom od 11:00 sati u sali za sastanke Centra Vema, Branilaca Bosne bb, Visoko.

Arhiva