Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Okrugli sto UPFBiH i privrednika sa područja Žepča


  Utorak, Mart 05. 2024

  13:00 h


S ciljem prezentacije aktivnosti i rada reprezentativnog Udruženja poslodavaca u FBiH, kao i prioritetnih aktivnosti za poboljšanja poslovnog ambijenta, Udruženje poslodavaca u FBiH u saradnji sa Razvojnom agencijom Žepče organizuje okrugli sto privrednika sa područja Žepča.

Sastanak će se održati 05. marta 2024. godine sa početkom od 13:00 sati u Domu kulture, sala Općinskog vijeća, ulica Prva, Žepče.

Arhiva