Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Osnovati neovisno tijelo za implemenatciju Projekta "Jačanje poslovnog okruženja"

Osnovati neovisno tijelo za implemenatciju Projekta
Tim Svjetske banke predvođeni voditeljima Projekta Ruvejdom Aliefendić i Anwarom Aridijom, pozvao je predstavnike Udruženja poslodavaca FBiH na konsultacije i razmjenu informacija u vezi Projekta „Jačanje poslovnog okruženja" čiji je budžet 60 miliona dolara.

Glavni cilj projekta je povećati konkurentnost i produktivnost firmi, kao i poboljšati poslovni ambijent, a tema sastanka, održanog 11. februara 2019. godine u prostorijma Svjetske banke u Sarajevu, je bila razmjena informacija u vezi potražnje za proizvodima podrške malim i srednjim preduzećima koju planiraju ponuditi, te o programima projekta i aranžmanima za implementaciju.

Poslodavci su istakli problem neadekvatnog sistema obrazovanja koji proizvodi nekvalificiranu radnu snagu, kao i  odlazak mladih i radno sposobnog stanovništva. Također, veliki problem predstavljaju duge i komplikovane administrativne procedure, visoki nameti i složen porezni sistem. Navedeno je da su potrebne inovacije i ulaganje u tehnologiju, kadrove i promociju. Istakli su da poslodavci iz BiH nisu međunarodno konkurentni jer država destimuliše poduzetništvo i poslodavce.

Poslodavci su izrazili bojazan, budući da će se projekat implementirati preko državnih tijela, da sredstva neće otići korisnicima kojima su neophodna, odnosno da će, po ustaljenoj praksi, javni sektor biti u povlaštenijem položaju od realnog.

Direktor Udruženja poslodavaca FBiH Mladen Pandurević predložio je da se osnuje neovisno tijelo kako bi se postigla održivost projekta, odnosno, kako bi se vodilo računa o ravnopravnom tretmanu javnog i realnog sektora.