Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Podržane primjedbe UPFBiH na Prijedlog uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru FBiH

Podržane primjedbe UPFBiH na Prijedlog uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru FBiH
Na sastanku direktora Udruženja poslodavaca FBiH Mladena Pandurevića, vanjskog sardanika Vlade FBiH Zlatka Hurtića i Hajrudina Buze, iz Službe za pravne, kadrovske i opće poslove BH Pošta, održanom 20. decembra 2018. godine, prezentovane su primjedbe Udruženja poslodavaca FBiH na Prijedlog uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru FBiH.

Prethodno je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je zatražilo mišljenje Udruženja poslodavaca FBiH na pomenuti prijedlog.

Vanjski saradnik Vlade FBiH Zlatko Hurtić podržao je primjedbe Udruženja, te je ocijenio opravdanim zahtjev Udruženja upućen ministru rada i socijalne politike FBiH, premijeru i sekretaru Vlade FBiH za održavanje sastanka.

Sastanak će se održati iduće sedmice.