Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Poziv za prijavu na obuku po projektu "Stručno osposobljavanje i zapošljavanje u tekstilnoj industriji"

Poziv za prijavu na obuku po projektu
Udruženje poslodavaca provodi projekat „Stručno osposobljavanje i zapošljavanje nezaposlenih mladih i žena u tekstilnoj industriji", s ciljem stručnog osposobljavanja polaznika za zanimanje krojač/šivač i montažer u proizvodnji obuće s mogućnošću zapošljavanja nakon završene obuke.

Izvršena je selekcija polaznika koji će obuku provoditi u kompanijama Makama d.o.o. i Positive group d.o.o. iz Bugojna i Texteam d.o.o. iz Visokog.

Udruženje poslodavaca FBiH, u želji da proširi projektne aktivnosti, obavještava da će se stručna obuka polaznika s mogućnošću zapošljavanja vršiti i u kompanijama Sin-cro-er d.o.o. Čapljina i Torre Nova d.o.o. Gradačac. Obuka u ovim kompanijama vršiti će se isključivo za krojače/šivače.

Polaznicima će prije same praktične obuke u trajanju od tri mjeseca biti omogućena i teoretska nastava u trajanju od 15 dana. Teoretska nastava će biti organizovana online putem Zoom aplikacije.

Tokom obuke, polaznicima će biti obezbijeđeni troškovi prevoza, obavezno osiguranje i ishrana.

Udruženje poslodavaca FBiH poziva sve zainteresovane da se prijave putem maila  v.smajlovic@upfbih.ba ili na broj telefona 033/552 460 za obuku za zanimanje krojač/šivač u kompanijama Sin-cro-er d.o.o. Čapljina i Torre Nova d.o.o. Gradačac.