Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Predstavnici UPFBiH i Sektora za poreznu politiku i javne prihode Ministarstva finansija FBiH održali sastanak

Predstavnici UPFBiH i Sektora za poreznu politiku i javne prihode Ministarstva finansija FBiH održali sastanak

Direktor Udruženja poslodavaca FBiH sa saradnicima je 04. januara 2018. godine održao sastanak sa predstavnicima Sektora za poreznu politiku i javne prihode pri Ministarstvu finansija FBiH. Tokom sastanka prezentovana je inicijativa Udruženja za izmjenu Pravilnika o dodjeljivanju ID broja, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obaveznika na teritorij FBiH.

Udruženje je ukazalo na to da se Pravilnikom uvode novi nameti za poslodavce, te da je način registracije prema Pravilniku složen, komplikovan i potpuno zastario, kao i da je ovjeravanje dokumentacije bespotrebna, a obaveza notarske ovjere neustavna.

Udruženje je predložilo izmjenu Pravilnika u smislu da se obezbijedi da nadležna porezna uprava dodjeljuje ID broj na zahtjev stranke, ali da potrebnu dokumentaciju nadležna PU pribavlja službenim putem od strane organa koji vrše registraciju.

Predstavnici Ministarstva finansija FBiH podržali su inicijativu Udruženja te je dogovoreno da će se u narednom periodu održati sastanak na kojem će se definisati zajedničko rješenje.

Također, direktor Udruženja Mladen Pandurević je upoznao prisutne i o inicijativi Udruženja za izmjenu i dopunu Zakona o porezu na dobit.

Inicijativu Udruženja za izmjenu Pravilnika o dodjeljivanju ID broja, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obaveznika na teritorij FBiH možete pogledati OVDJE.