Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sastanak sa ministrom Drljačom o tri bitna akta

Sastanak sa ministrom Drljačom o tri bitna akta
Ministar rada i socijalne politike FBiH Vesko Drljača sa saradnicima održao je 28. decembra 2018. godine sastanak sa direktorom Udruženja poslodavaca FBiH Mladenom Pandurevićem i sekretarom UPFBiH Mersihom Jusić.

Tokom sastanka prezentovane su primjedbe Udruženja na Prijedlog uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru FBiH, na Pravilnik o postupku utvrđivanja i postupku revizije radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanjim trajanjem, kao i na Prednacrt zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca.

Na sastanku je zaključeno da će Ministarstvo i Udruženje poslodavaca nastaviti saradnju u cilju iznalaženja zajedničkih rješenja kako bi se došlo do konačnih tekstova akata koji će u potpunosti biti primjenjivi u praksi.