Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sastanak UPFBiH i Kluba zastupnika Naše stranke

Sastanak UPFBiH i Kluba zastupnika Naše stranke
Direktor Udruženja poslodavaca održao je sastanak sa Klubom zastupnika Naše stranke u PFBiH na kojem su razgovarali o prijedlozima mjera Udruženja poslovaca, odnosno o zakonima koje je potrebno što prije usvojiti kako bi BiH što prije izašla iz ekonomske krize te kako bi se sačuvala radna mjesta.

Riječ je o amandmanima Udruženja na Prijedlog Zakona o porezu na dohodak i Prijedlog Zakona o doprinosima, kao i o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit koje je predložilo Udruženje.

Udruženje također traži usvajanje zakona izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH, Zakona o fiskalnim sistemima FBiH, Zakona cestovnom prijevozu FBiH, Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom FBih, Zakona o privatizaciji FBiH i Zakona o poreznoj upravi FBiH koje je predložilo UPFBiH i koji se nalaze u parlamentarnoj proceduri u Domu naroda. Radi se izmjeni jednog do tri člana ovih zakona koje bi značajno doprinijele rasterećenju privrede i poboljšanju poslovnog ambijenta.