Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sekretar UPFBiH prisustvovala radionici o usklađivanju obrazovnih programa sa strategijom zapošljavanja FBiH 2023-2030

Sekretar UPFBiH prisustvovala radionici o usklađivanju obrazovnih programa sa strategijom zapošljavanja FBiH 2023-2030
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, u saradnji sa EU4CS, organizovalo je dvodnevnu radionicu u Zenici posvećenu kreiranju prijedloga za unapređenje nastavnih planova u skladu sa potrebama tržišta rada koja je održana 27. i 28. juna 2024. godine u Zenici, a okupila je socijalne partnere iz različitih sektora.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić predstavio je prisutnim partnerima aktivnosti Ministarstva rada i socijalne politike za naredni period. Ministar Delić naglasio je značaj implementacije Strategije zapošljavanja Federacije BiH 2023-2030, posebno ističući važnost zapošljavanja u kontekstu trenutne demografske situacije u zemlji.

Centralna tema radionice bila je usklađivanje obrazovnih nastavnih planova i programa sa preporukama i mjerama iz Strategije zapošljavanja. Ministar Delić je istakao da je prilagodba obrazovnog sistema ključna za stvaranje kvalifikovane radne snage koja odgovara potrebama tržišta rada. Diskusije su fokusirane na identificiranje specifičnih potreba tržišta rada i načine na koje obrazovni sistem može efikasno odgovoriti tim potrebama.

Osim toga, na radionici su razmatrane i druge važne teme kao što su nacrt novog Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, te prednacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca. Također, diskutovalo se o i unapređenju aktivnih mjera zapošljavanja i migracijama radno-aktivnog stanovništva.

Prisustvo predstavnika Udruženja poslodavaca u FBiH, sindikata, kantonalnih službi za zapošljavanje, Federalnog zavoda za zapošljavanje, te kantonalnih ministarstava obrazovanja i Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, omogućilo je sveobuhvatnu razmjenu ideja i iskustava.

Zajednički je zaključak da je usklađivanje obrazovnih programa sa stvarnim potrebama tržišta rada ključno za uspjeh Strategije zapošljavanja i dugoročni razvoj ekonomije Bosne i Hercegovine.