Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sekretarka UPFBiH učestvovala na seminaru Tripartite Exchange Seminar

Sekretarka UPFBiH učestvovala na seminaru Tripartite Exchange Seminar
U periodu od 28.05. – 31.05.2024.godine sekretarka UPFBiH Mersiha Jusić učestvovala je na seminaru „Tripartite Exchange Seminar" koji je organizovao Eurofound, Cedefop i EEA. Tripartitni seminar razmjene (TES) je imao za cilj da se identifikuje način na koji se zelena, Pravedna tranzicija rješava kroz socijalni dijalog u europskim zemljama. TES  je održan u Europskom ekonomskom i socijalnom odboru (EESC).

Učesnicima je dobrodošlicu poželio predsjednik EGSO-a Oliver Röpke ističući da se seminar održava sa ciljem poboljšanja kapaciteta socijalnih partnera i vlada za učešče u socijalnog dijaloga u Pravednoj tranziciji.

Na navedenom seminaru sudjelovalo je 40 nominiranih učesnika iz organizacija socijalnih partnera u državama članicama EU-a i zemljama zapadnog Balkana, koji su predstavljali sindikate, organizacije poslodavaca (i mala i srednja poduzeća) i vlade, koji su zajednički istraživali i učili svoj put naprijed o tome kako socijalni dijalog  može pomoći Pravednoj tranziciji.
Fokus Tripartitnog seminara razmjene 2024. je identificiranje načina na koji se zelena Pravedna tranzicija rješava kroz socijalni dijalog u europskim zemljama.

Prvog dana učesnici su upoznali jedni druge i različite izazove Zelene pravedne tranzicije u svojim zemljama i različite perspektive kroz metode sudjelovanja, što je kulminiralo planom izazova i ideja za prijedloge politika za Zelenu pravednu tranziciju.

Drugog dana učesnici su se dodatno angažirali primjenom razmjena i učenja na svjetskom nivou. Trećeg dana fokus je bio na prelasku na akcije: učesnici su razvili četiri konkretna prijedloga o tome što mogu konkretno učiniti u praksi i obavezali se da će zajedno nastaviti svoj rad u grupama za vježbanje tijekom sljedećih nekoliko mjeseci, kako bi pripremili i pokazali različitosti u praksi.  

U decembru će se učesnici  ponovno okupiti online kako bi podijelili iskustva i napredak u praksi.  

Socijalni dijalog u praksi, koristeći socijalno učenje i sistemski pristup, potreban je za postizanja zelene i pravedne tranzicije.