Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

TEMPUS BHQFHE

TEMPUS BHQFHE

Projekat "Izrada kvalifikacijskog okvira za visoko obrazovanje u BiH"

 

Glavni cilj projekta je podrška strukturnoj reformi sistema visokog obrazovanja u BiH, podrškom razvoju Okvirnoga kvalifikacijskog okvira za visoko obrazovanje u BiH (BHQFHE) u skladu s nacionalnim prioritetima i njegovoj provedbi na različitim institucionalnim nivoima. Projekt je osigurao modele za punu formalnu provedbu BHQFHE na institucionalnim nivoima, na temelju svih kriterija i postupaka Europskog kvalifikacijskog okvira za cjeloživotno učenje (EQF) i Europskih kvalifikacija za europsko okruženje kvalifikacijskog okvira (QF-EHEA).