Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Trening za kompanije iz građevinskog sektora o zaštiti na radu

Trening za kompanije iz građevinskog sektora o zaštiti na radu
Trening o provedbi mjera zaštite na radu u skladu sa odredbama novog Zakona o zaštiti na radu u FBiH za kompanije iz građevinskog sektora pobudio je veliko interesovanje predstavnika firmi iz ovog sektora, koji, zbog uvjeta rada, mora posvetiti naročitu pažnju provedbi ovih mjera. Trening je održan u okviru realizacije projekta "Uspostava help deska za upravljanje zaštitom na radu", kojeg realizira Udruženje poslodavaca u FBiH uz podršku Europske unije i Međunarodne organizacije rada.

Treningu su pored članica UPFBiH prisustvovale i kompanije koje nisu članice Udruženja, a kroz interaktivni trening se pokazalo da velika potreba i nužnost održavanja ovakvih edukativnih treninga, a sve sa ciljem da kompanije u FBiH u skladu sa Zakonom provedu sve potrebne mjere zaštite na radu svojih uposlenika.

"Ovakvi treninzi su jako korisni u našem poslu, jer uvijek možete nešto novo naučiti. Zajedno smo zaključili da svi trebamo raditi na promjeni svijesti kod svih o važnosti zaštite na radu", kaže Rusmir Jahić, inženjer zaštite na radu koji provodi mjere zaštite na radu u kompaniji Hering iz Širokog Brijega, kako u BiH, tako i u zemljama Europske unije.

Milenko Zadro je inženjer zaštite na radu sa 15 godina iskustva u građevinskom sektoru, od maja ove godine je sudski vještak za oblast zaštite na radu, a trenutno obavlja dužnost nadzornog inženjera zaštite na radu na poddionici autoputa Medakovo-Ozimice na Koridoru Vc.

"Građevinski sektor je grana industrije sa najfrekventnijim stupnjem nesreća na radu. Nesreće na radu se mogu prevenirati donošenjem i pridržavanjem cijelog niza dokumenata. Kada se započinje gradilište mora se uraditi elaborat o uređenju gradilišta koji propisuje sve mjere zaštite na radu koje se trebaju provesti. Zatim tu je uredba o uređenju gradilišta, a koja se odnosi i na sigurnost na radu. A posebno bih istaknuo dokument koji se prethodno mora osigurati, a to je procjena rizika radnih mjesta. Ovaj interaktivni trening nam svima koristi, prije svega mlađim kolegama, jer im kroz razgovore prenosimo naša znanja i iskustva, a svi zajedno ažuriramo naša znanja o provođenju mjera zaštite na radu sukladno najnovijim zakonskim rješenjima", naglašava Zadro.  

Cilj provođenja edukacije je pomoći kompanijama da na adekvatan način i u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu FBiH provedu mjere zaštite na radu, ali i definiranje glavnih izazova i potreba koje proizlaze iz provedbe ovog i podzakonskih akata.  

Na osnovu interaktivnih treninga prikupit će se dodatne informacije trenutnog stanja u pogledu zaštite na radu, uključujući najnovija dostignuća, usklađenost sa međunarodnim i EU standardima, kao i nedostatke nove zakonske regulative. U isto vrijeme, to je i podrška kompanijama kroz obuku i savjetovanje da usklade svoje poslovanje sa novim Zakonom.

Naredni trening održat će se 14.11.2023. godine za kompanije iz sektora tekstilne industrije. Trening će početi u 09:00 sati u prostorijama Poslovno-obrazovnog centra Udruženja poslodavaca Federacije BiH, Maršala Tita 6, Sarajevo.

Projekat "Uspostava help deska za upravljanje zaštitom na radu" se provodi u sklopu projekta "EU4Business Recovery" koji finansiraju Europska unija i Savezna Republika Njemačka, a provode ga GIZ, MOR i UNDP. EU4BusinessRecovery podržava Bosnu i Hercegovinu u ublažavanju negativnih ekonomskih efekata uzrokovanih pandemijom COVID-19.  Za više informacija posjetite www.eu4business.ba.