Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Udruženje poslodavaca FBiH i KULT pokrenuli Projekat "Poboljšanje ljudskih prava u privrednom sektoru"

Udruženje poslodavaca FBiH i KULT pokrenuli Projekat
Kako bi se osiguralo veće poštivanje ljudskih prava u privrednom sektoru, Institut za razvoj mladih KULT je uz finansijsku podršku Evropske unije i Udruženjem poslodavaca FBiH pokrenuo Projekat "Poboljšanje ljudskih prava u privrednom sektoru”.

Ugovor o partnerstvu, 11. februara 2019. godine, potpisali su direktor Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine Mladen Pandurević i izvršni director KULT-a Jasmin Bešić. Podrška na projektu su kompanija Coca Cola BiH i  Ministarstvo ljudskih prava i izbjeglica BiH.

Namjera inicijative je  promovisati načela o poslovanju i ljudskim pravima u BiH. Istovremeno se želi pokrenuti politički i institucionalni dijalog o izradi državne agende o poslovanju i ljudskim pravima.

Projekat će promovisati i zagovarati provedbu programa za korporativno volontiranje koji pomažu bh. preduzećima u zaštiti ljudskih prava te podržavaju pristup marginaliziranih grupa njihovim pravima.

U okviru inicijative bit će realizovano i istaraživanje o poštivanju ljudskih prava u bh. privrednom sektoru, a rezultati istraživanja poslužili bi kao polazna osnova kreiranja smjernica koje će voditi ka poboljšanju stanja u ovoj oblasti.
 
Projekat se implementira od početka 2019. godine i traje 30 mjeseci.