Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Udruženje poslodavaca FBiH organizovalo susret poslodavaca sa podrčja Unsko-sanskog kantona i premijera Vlade FBiH Fadila Novalića

Udruženje poslodavaca FBiH organizovalo susret poslodavaca sa podrčja Unsko-sanskog kantona i premijera Vlade FBiH Fadila Novalića

Premijer Vlade FBiH Fadil Novalić otpočeo je posjetu Unsko-sanskom kantonu sastanskom sa privrednicima iz ovog kantona koje je organizovalo Udruženje poslodavaca FBiH s ciljem da se razgovara o radu Vlade FBiH i zahtjevima poslodavaca o rasterećenju privrede. Sastanak je održan 21. decembra 2017. godine u Hotelu Opal u Bihaću.

"Došli smo da okupimo privrednike i vidimo kako se reflektuju potezi Vlade FBiH i šta oni traže da radimo u narednim koracima”, kazao je Novalić.

Predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH Adnan Smailbegović je istakao da je cilj ovakvih susreta jačanje dijaloga, što je praksa Udruženja.

"Premijera smo informirali o našim problemima, pored ostalog o porezima na plate jer mi cijenimo da su porezi jako visoki i da treba rasteretiti privredu”, rekao je Smailbegović.

Privrednici su opterećeni brojnim porezima i parafiskalnim nametima, a svaka inicijativa ka poboljšanju poslovnog ambijenta u BiH nailazi na brojne prepreke.

Poslodavci su istakli da je potrebno smanjiti poreska opterećenja rada i obaveza na plaću, koja su u FBiH najveća u Europi. Naglašeno je da odredbe zakona o doprinosima i poresku na dohodak nisu u skladu s Reformskom agendom te da neće doprinijeti poboljšanju poslovnog ambijenta, punjenju budžeta, povećanju stranih investicija i zaposlenosti, a u praksi će dođi i do opterećenja privrednika.

Također su, između ostalog, istakli problem obrazovanja i odliva radne snage, problema plaćanja PDV-a po primljenoj fakturi i ukidanju olakšica poslodavcima.

Direktor Udruženja poslodavaca FBiH Mladen Pandurević kazao je da Vlada u proteklom periodu nije donijela niti jedan zakon ili podzakonski akt, a da njime nije predviđeno novo opterećenje poslodavcima.

"Udruženje godinama prijedlaže mjere za smanjenje parafiskalnih opterećenja. Pozdravljamo reakciju Vlade FBiH koja je prihvatila inicijativu Udruženja poslodavaca FBiH o privremenoj mjeri zabrane izvoza trupaca i donijela Odluku o izmjeni Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige", rekao je Pandurević te izrazio nadu da je ovo prvi korak u ukidanju nepotrebnih nameta i olakšanju poslovnog ambijenta.