Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Udruženje poslodavaca FBiH zatražilo sastanak sa direktorom UIO

Udruženje poslodavaca FBiH zatražilo sastanak sa direktorom UIO
Udruženje poslodavaca FBiH zatražilo je sastanak sa direktorom Uprave za indirektno oporezivanje BiH Mirom Džakulom, a u vezi sa inicijativama koje su ranije upućene ovom tijelu.

Udruženje poslodavaca FBiH obratilo se UIO sa inicijativom za omogućavanje odgode plaćanja PDV-a pri uvozu ili njegovog obročnog plaćanja, te sa inicijativom za donošenje Uputstva o dopuni uputstva o pojednostavljenom carinskom postupku, odnosno da se na listu roba za koje se može odobriti pojednostavljeni postupak po fakturi doda i roba iz tarifnih oznaka 9401. Međutim, iz Uprave su kazali da je, za omogućavanje odgode plaćanja PDV-a pri uvozu ili njegovog obročnog plaćanja, potrebno mijenjena zakonskih akata kojima je propisano obračunavanje PDV-a pri uvozu ili rokova za plaćanje ulaznih dadžbine, ili donošenje drugog akta koji bi imao istu pravnu snagu i kojim bi se derogirala primjena postojećih zakona.

Također Udruženje je tražilo da se na listu roba za koje se može odobriti pojednostavljeni postupak po fakturi doda i roba iz tarifnih oznaka 9401. Pojednostavljeni postupak bi u velikoj mjeri olakšao poslovanje kompanijama, ubrzao protoka roba, smanjili bi se troškovi, a rasteretile carinske procedure. Međutim, iz Uprave za indirektno oporezivanje je stigao odgovor da se ove carinske tarife ne mogu uvrstiti.

Udruženje je tražilo sastanak sa direktorom UIO kako bi razgovarali o načinu rješavanja ovih problema koji umnogome otežavaju rad privrednika.