Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

UPFBiH organizovalo interaktivni trening za kompanije iz hemijske industrije o provedbi mjera zaštite na radu

UPFBiH organizovalo interaktivni trening za kompanije iz hemijske industrije o provedbi mjera zaštite na radu
Interaktivni treninzi o provedbi mjera zaštite na radu u skladu sa odredbama novog Zakona o zaštiti na radu u FBiH za kompanije koje organizira Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine su izuzetno korisni i pružaju učesnicima mnoštvo korisnih informacija i znanja koje mogu primijeniti u svakodnevnoj praksi provedbe mjera zaštite na radu, jednoglasan je zaključak učesnika treninga.

UPFBiH je organiziralo još jedan interaktivni trening za kompanije iz sektora hemijske industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine kojem je prisustvovao veliki broj predstavnika kompanija. Interaktivni trening je održan u okviru realizacije projekta "Uspostava help deska za upravljanje zaštitom na radu" kojeg realizira Udruženje poslodavaca u FBiH uz podršku Europske unije i Međunarodne organizacije rada.

Pored članica UPFBiH interaktivnom treningu su prisustvovale i kompanije koje nisu članice Udruženja, a veliki interes predstavnika kompanija potvrđuje potrebu i nužnost održavanja ovakvih edukativnih treninga, a sve sa ciljem da kompanije u FBiH u skladu sa Zakonom provedu sve potrebne mjere zaštite na radu svojih uposlenika.

"Nosim jako pozitivne utiske o ovom treningu. UPFBiH je uradilo sjajan posao, počev od izbora predavača, preko dobijenih informacija i novih saznanja o provedbi mjera zaštite na radu. Tokom treninga, kroz razgovore sa predavačima i kolegama iz drugih kompanija shvatio sam da svi imamo dosta nedoumica, a ovdje zajednički dolazimo do rješenja. Sve to pokazuje da je ovaj interaktivni trening pun pogodak. Zahvaljujući ovom treningu dobio sam adekvatne informacije i upute kako riješiti nekoliko problema sa kojima sam se sam susretao u provođenju mjera zaštite na radu u našoj kompaniji. Mislim da ovakvi interaktivni treninzi mogu pomoći da svi zajedno podignemo stepen zaštite na radu na viši nivo", kaže stručni saradnik zaštite na radu i zaštite od požara u kompaniji Konzum Fahrudin Čongo.
 
Cilj provođenja edukacije je pomoći kompanijama da na adekvatan način i u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu FBiH provedu mjere zaštite na radu, ali i definiranje glavnih izazova i potreba koje proizlaze iz provedbe ovog i podzakonskih akata.

Amar Hrnjić je stariji inženjer zaštite od požara i zaštite na radu u kompaniji Global Ispat Koksna Industrija d.o.o. Lukavac – GIKIL.

"Tokom interaktivnog treninga podijelili smo iskustva sa kolegama iz drugih kompanija, a zajedno i predavačima i na osnovu iskustava drugih kolega uspjeli smo razriješiti neke od nedoumica koja kojima se susrećemo, neke stvari bolje razumijemo, a imamo i prijedloge kako unaprijediti zaštitu na radu. Kao i svaki novi propis i Zakon o zaštiti na radu u FBiH je donio neke nedoumice, vjerujem da će se vremenom te nedoumice otkloniti, mnoge stvari na osnovu iskustava provebe unaprijediti, jer svima nam je u interesu viši stepen sigurnosti radnika. Ovaj interaktivni trening će konkretno u našoj kompaniji pomoći da unaprijedimo mjere zaštite na radu, koje već primjenjujemo i o kojima posvećujemo puno paženje", kaže Hrnjić.

Upravo na osnovu interaktivnih treninga prikupit će se dodatne informacije trenutnog stanja u pogledu zaštite na radu, uključujući najnovija dostignuća, usklađenost sa međunarodnim i EU standardima, kao i nedostatke nove zakonske regulative. U isto vrijeme, to je i podrška kompanijama kroz obuku i savjetovanje da usklade svoje poslovanje sa novim Zakonom.

Naredni trening održat će se 9.11.2023. godine za predstavnike kompanija iz građevinske industrije. Zbog velikog interesa kompanija bit će organiziran i trening za kompanije iz sektora tekstilne industrije koji će se održati 14.11.2023. godine. Treninzi će početi u 09:00 sati, a održat će se u prostorijama Poslovno-obrazovnog centra Udruženja poslodavaca Federacije BiH, Maršala Tita 6, Sarajevo. Sve kompanije zainteresirane za treninge mogu prijaviti svoje predstavnike na mail adresu: info@upfbih.ba ili broj telefona 033 552 460.

U okviru projekta "Uspostava help deska za upravljanje zaštitom na radu" razvijen je ovaj sveobuhvatni trening koji se integrira u Help desk. Više informacija o treninzima o zaštiti na radu za sektore uredskog poslovanja i špedicije, metalskog i drvnog sektora može se naći na linku:  https://helpdesk.upfbih.ba/

Projekat "Uspostava help deska za upravljanje zaštitom na radu" se provodi u sklopu projekta "EU4Business Recovery" koji finansiraju Europska unija i Savezna Republika Njemačka, a provode ga GIZ, MOR i UNDP. EU4BusinessRecovery podržava Bosnu i Hercegovinu u ublažavanju negativnih ekonomskih efekata uzrokovanih pandemijom COVID-19.  Za više informacija posjetite www.eu4business.ba.