Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

UPFBiH pokrenulo Help desk za upravljanje zaštitom na radu

UPFBiH pokrenulo Help desk za upravljanje zaštitom na radu
Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine pokrenulo je Help desk za upravljanje zaštitom na radu. Help desk je pokrenut u okviru realizacije projekta "Uspostava help deska za upravljanje zaštitom na radu", kojeg realizira Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine uz podršku Europske unije i Međunarodne organizacije rada.

Help desk je kreiran kao platforma na kojoj se nalaze korisne informacije, alati i smjernice o tome kako bolje uskladiti poslovanje sa standardima zaštite na radu.

Korisnicima Help deska na raspolaganju su brojne korisne informacije kao što je zakonska regulativa, zakoni, pravilnici i uredbe kojima je regulirana zaštita na radu u Federaciji BiH. Također, u okviru Help deska se mogu naći informacije o procjeni rizika, kao i uputstva kako izvršiti procjene rizika na radnom mjestu. U okviru dijela Help deska o upravljanju zaštitom na radu korisnici se mogu upoznati sa dobrim praksama domaćih kompanija koje su primijenile mjere zaštite na radu u skladu sa zakonskim odredbama sa konkretnim primjerima primjene.

"Help desk je osmišljen kao interaktivna platforma koja korisnicima nudi usluge savjetovanja, treninga, zastupanja i networkinga. Koristim ovu priliku da pozovem sve članice UPFBiH, ali i kompanije koje to nisu, pojedince i grupe da iskoriste Help desk i na vrlo jednostavan način postave pitanja, riješe nedoumice, prijave nepravilnosti, ali i sugeriraju šta bi se još obavezno trebalo naći na Help desku koji je uspostavilo UPFBiH sa ciljem pomoći kompanijama i pojedincima da u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu i drugim podzakonskim aktima riješe ovo izuzetno važno pitanje za uposlenike i poslodavce. Također, putem Help deska se mogu dostaviti inicijative i prijedlozi u cilju poboljšanja postojeće zakonske regulative, kako bismo dobili zakonska rješenja usklađena sa EU standardima", naglasio je direktor UPFBiH Mario Nenadić.

U okviru Help deska korisnici se mogu upoznati sa posebno razrađenim treninzima za različite privredne grane, kao što su uredsko poslovanje i špedicija, metalska industrija, drvna industrija, hemijska industrija, građevinski sektor i tekstilna industrija. Kako bi pristupili materijalima za treninge korisnici se prethodno trebaju registrirati.

Help desk sadrži i korisne rezultate istraživanja i analize o primjenama mjera zaštite na radu u kompanijama u Federaciji BiH, što daje jasne smjernice za dalje djelovanje u pravcu poboljšanja mjera zaštite na radu.  

Više o sadržaju Help deska na linku: https://helpdesk.upfbih.ba/

Projekat "Uspostava help deska za upravljanje zaštitom na radu" se provodi u sklopu projekta "EU4Business Recovery" koji finansiraju Europska unija i Savezna Republika Njemačka, a provode ga GIZ, MOR i UNDP. EU4BusinessRecovery podržava Bosnu i Hercegovinu u ublažavanju negativnih ekonomskih efekata uzrokovanih pandemijom COVID-19. Za više informacija posjetite www.eu4business.ba.