Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

UPFBiH poziva zastupnike Zastupničkog doma Parlamenta BiH da ukinu akcize na naftne derivate

UPFBiH poziva zastupnike Zastupničkog doma Parlamenta BiH da ukinu akcize na naftne derivate
Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine poziva zastupnike Zastupničkog doma Parlamenta Bosne i Hercegovine da usvoje prijedlog Kluba poslanika SDP BiH i donesu Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, kojima se predviđa ukidanje akciza na naftne derivate.

UPFBiH upozorava da je zbog poremećaja u snabdijevanju naftom na svjetskom tržištu došlo do značajnog povećanja cijena naftnih derivata i da će se takav trend prema svim pokazateljima nastaviti i u narednom periodu.

Stalni rast cijena cijena nafte i naftnih derivata već dovodi do rasta cijena svih drugih proizvoda i usluga, što u značajnoj mjeri opterećuje životni standard građana.

Ukidanje akciza na naftu i naftne derivate u BiH dovelo bi do smanjenja cijena goriva, čime bi se u značajnoj mjeri pomoglo građanima, ali i privredi da prebrode postojeću krizu. UPFBiH se zalaže da svaka zloupotreba ukidanja akciza na naftne derivate od strane privrednih društava bude sankcionirana u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Zbog sve navedenog pozivamo zastupnike Zastupničkog doma Parlamenta BiH da usvoje predložene izmjene Zakona o akcizama u BiH i na taj način na djelu pokažu da rade u interesu građana i privrede, a na pojedinaca i interesnih grupa.